prekladatelia.info

Seesaw * Zažlo zhaslo

« »


Seesaw Margery Daw
Johnny shall have a new master
He shall earn but a penny a day
Because he can't work any faster
Zažlo zhaslo, margarín maslo
Jano má nového bossa
Zarobí si len centík na deň
že nevie sa obracať jak osa