prekladatelia.info

Jack Sprat * Ján Vlastne

« »


Jack Sprat could eat no fat.
His wife could eat no lean.
And so between them both, you see,
They licked the platter clean.
Ján vlastne nemohol mastné,
manželka zasa bez masti
Ich slinky sa s nimi pri stole pretekali,
kto skorej ten tanier vyčistí