prekladatelia.info

Peter * Peter

« »


Peter, Peter pumpkin eater,
Had a wife but couldn't keep her;
He put her in a pumpkin shell
And there he kept her very well.

Peter, Peter pumpkin eater,
Had another and didn't love her;
Peter learned to read and spell,
And then he loved her very well
Peter Peter Tekvicojed
oženil sa a neudržal jed
Tekvicu rozbil o ženinu palicu
Táto ho súdne dostala na ulicu

Peter Peter Tekvicojed
našiel si druhú i nemilovanú keď
Euro pri žene je na milú kedveš
Čo ony tak rady je poriadny verš