prekladatelia.info

Incy Wincy spider * Pavúčik Scvrkáčik

« »


Incy Wincy spider climbing up the spout
Down came the rain and washed the spider out
Out came the sun and dried up all the rain
Now Incy Wincy spider went up the spout again!
Pavúčik Scvrkáčik na odkvap vyhodil lano
Trošička spŕchol dážď a nazad spláchol ho, áno.
Slniečko vyšlo, hneď zasa vyschol dážď celý
Pavúčik Scvrkáčik tam naspäť vyliezol, smelý.