prekladatelia.info

Lucy Locket * Lucia Prívesková

« »


Lucy Locket lost her pocket,
Kitty Fisher found it;
Not a penny was there in it,
Only ribbon round it.
Lucia Prívesková stratila vrecko
Katka Rybárová ho našla
nebol v ňom ani jediný cent
len okolo previazaná mašľa