prekladatelia.info

Bah, Bah * Bé, bé

« »


Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full;
One for the master,
And one for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane.
Bé, bé čierna ovca
máš vlnu k vlne?
Áno pane, áno pane
ruksaky plné
Jeden pre pána,
pre dámu ružolícu
Posledný pre chlapčeka
čo býva cez ulicu