prekladatelia.info

Amo, amas * Priateľu, priatelia

John O'Keefe

« »


Amo, amas
I love a lass
as a cedar tall and slender
sweet cowslip's grace
is he nom'native case
and she's of the feminine gender
Priateľu, priatelia
milujem dievku
vyššiu a štíhlejšiu od cédra libanonského
Sladký pôvab prvosienky
po prvom páde divožienky
a celá je rodu ženského