prekladatelia.info

Živé tvory

 

Slovníček

akesi - plaz, obojživelník
kala - ryba, alebo živočích žijúci vo vode       
kasi - rastlina

Nezabudnite, že pipi znamená všetky druhy hmyzu.
moli - smrť; (u/z)omrieť, zabiť
soweli - cicavec
waso - vták

 

Nejednoznačnosť názvov živočíchov
Som si istý, že do trinástej lekcie ste sa opäť a opäť presvedčili, že slovná zásoba Toki Pona je dosť vágna a nekonkrétna. Nuž, s názvami zvierat a rastlín to nie je inak. Rýchlo vás oboznámim s rôznymi skupinami a pritom spomeniem o každej niekoľko vecí. Takže začnime.

akesi
akesi zahrnuje všetky plazy a obojživelníky. Tu je malá vzorka zvierat, ktoré by sme nazvali akesi:

Pod pojem akesi spadá aj množstvo monštier. Ľudia si zvyčajne spájajú monštrá s tým, že naháňajú hrôzu a ich koža je slizká a divná a mnohé akesi sú takéto. Dinosaury tiež nazveme akesi.

Takže, ako vidíte, nemôžete byť veľmi konkrétny, keď príde na mená týchto zvierat. Avšak toto je práve súčasť jedinečnej krásy Toki Pona. Koľko iných jazykov poznáte, v ktorých jedno slovo môže znamenať gekón, jašterica, aligátor, had, leguán, dinosaurus, korytnačka, a tisíc ďalších podobných zvierat?

Stále však môžete použiť adjektíva a spojenia s pi, aby ste sa pokúsili sprostredkovať určitý význam. Napríklad, toto je vhodný spôsob popisu jedovatých hadov: akesi pi telo moli ("plaz/obojživelník smrteľnej tekutiny"). Tento termín sa môže vzťahovať na jedovaté hady, alebo aj na tie druhy jedovatých žiab, ktoré človeka môžu zabiť proste tým, že na neho skočia.

 

kala
kala sa používa na opis rýb a ďalších zvierat žijúcich vo vode. Tu je niekoľko príkladov:

kala sa taktiež dá použiť ako adjektívum. Toto je obzvlášť užitočné, ak chcete hovoriť o morských pannách. jan kala = morská panna.

 

kasi
kasi sa používa vo význame všetkých rastlín a rastlinám podobných vecí. Pojem kasi zahrnuje rastliny od najvyššieho stromu až po malé huby. Tu je niekoľko príkladov kasi:

Ak hovoríme o kvetoch všeobecne, môžete povedať kasi kule, nakoľko kvety sú pravdaže farebné. Navyše to pomôže odlíšiť, že máte na mysli kvetinu a nie typickú rastlinu.

Ak hovoríte o stromoch, veľkých keroch, apod., najlepšie je povedať kasi suli. Pre drobnú burinu a podobne použite kasi lili. Vo význame "list" použijeme lipu kasi a kasi anpa vo význame "tráva."

Existuje konkrétna rastlina (ehm), ktorá je vo väčšine krajín nelegálna, avšak do veľkej miery inšpirovala Toki Pona, a ktorú určití ľudia používajú ako rekreačnú/liečivú drogu. Ak sa používa rekreačne, nazývame ju kasi nasa. Ak ju používame ako liečivo, nazvveme ju kasi sona.

Taktiež môžete povedať ma kasi ("zem/krajina rastlín") vo význame les alebo džungľa.

 

pipi
pipi sa používa pre všetky druhy hmyzu, vrátane pavúkov, mravcov, švábov a motýľov. Tu je niekoľo príkladov pipi:

 

soweli
soweli sa v zásade použije na všetky druhy cicavcov. Tu vidíte niekoľko soweli:


Ak jete mäso zo soweli (napríklad hovädzie, alebo bravčové), stále sa nazýva soweli. Pre mäso nejestvuje osobitné slovo; je to to isté:
   soweli ni li pona moku. -- Táto krava je dobrá na jedenie/chutná.
Mimochodom pona moku sa používa vo význame "chutný" or "lahodný."

 

waso
waso zahrnuje všetky vtáky a lietajúce zvieratá. Tu ich zopár vidíme:

Podobne ako v prípade soweli, ak jete mäso z vtáka, stále ho nazývate waso. Napríklad:
   mi wile moku e waso. -- Chcem jesť kura.

 

moli
Na tomto slove nie je nič ťažké, chcel som len uviesť niekoľko príkladov, aby bola istota, že ho chápete. Možno ním vyjadriť skutočnosť, že je niečo mŕtve:
   pipi li moli. -- Chrobák je mŕtvy.
Ak chcete vyjadriť, že niečo umiera, ale ešte to nie je mŕtve, použite kama moli. kama prepožičiava moli priebehovosť, ako sme videli pri spojeniach kama jo (získať/dostať) a kama sona ((na)učiť sa).
   soweli li kama moli. -- Gepard umiera.
A moli sa taktiež používa, ak hovoríme o jednej veci, ktorá zabíja inú:
   jan li moli e waso. -- Ten človek zabil toho vtáka.

 

Cvičenia
Pokúste sa tieto vety preložiť do Toki Pona.
   Chcem šteniatko.   
   Ach! Ten dinosaurus ma chce zjesť!   
   Uštipol ma komár.   
   Kravy hovoria múúú.   
   Vtáci lietajú vo vzduchu.   
      Uvažujte: "Vtáci idú do vzduchu."
   Zajedzme si rybu.   
   Kvetiny sú pekné.   
      Uvažujte: "Farebné rastliny sú dobré na pohľad."
   Mám rád rastiny.   
A teraz sa pokúste tieto vety preložiť z Toki Pona do slovenčiny:
   mama ona li kepeken e kasi nasa.   
   akesi li pana e telo moli.   
   pipi li moku e kasi.   
   soweli mi li kama moli.   
   jan Pawe o, mi wile ala moli.   
   mi lon ma kasi.   

Všetky lekcie