prekladatelia.info

Slovensko-tokiponský študijný slovník


Учиться, учиться, учиться! Slovíčko, ktoré už viete si zapnite a v ďalšom cykle ho ignorujte, až kým nebudete mať zapnuté všetky.

Nájdi: CTRL-F

ach! ha! och!
odpudzujúce zviera, plaz, obojživelník, dinosaurus, obluda
ničota, negácia, nula
všetko, hocičo, život, vesmír
spodok, pokles, níž(ina), podlaha; ponížiť, prekonať
rozdiel; odlišný; modifikovať
alebo
ostať, čakať, zvýšiť
uvádza priamy predmet
a
vec, niečo, vecička/materiál, hocičo, objekt
negativita, zlo
nástroj, zariadenie, stroj, vec používaná na špecifický účel
vnútro, vnútorný svet, centrum, stred, žalúdok
špina, znečistenie, nečistota; pošpiniť
osoba, ľudia, človek, bytosť, niekto, hocikto
žltý, svetlozelený
imanie; mať
ryba, morský tvor
zvuk, hluk, hlas
udalosť, happening, dianie, šanca/možnosť, príchod, začiatok; prísť, stať sa
rastlina, list, bylin(k)a, strom, drevo
možnosť, schopnosť, (právo)moc vykonávať veci, povolenie; môcť
použí(va)ť; s
ovocie, dužinatá zelenina, huba/hríb
(tak)tiež, rovnako(ý), vskutku
tvrdá vec, skala, kameň, kov, minerál, hlina
polopevná substancia (pasta, prášok, guma, želatína apod.)
vzduch, vietor, zápach/vôňa, duša
farba; maľovať
skupina, komunita, spoločnosť, societa, firma
počú(va)ť
separátor medzi adverbiom alebo kontextuálnou frázou a vetou
spánok, odpočinok
modrý, modrozelený
hlava, myseľ; hlavný, vedúci; viesť, riadiť
šatstvo/šaty, súkno, tkanina
chladný/studený,surový; vychladiť, zmraziť
separátor medzi ľubovoľným predmetom okrem mi a sina a príslušným slovesom
malý, drobný, mladý, trocha, krátky, menej; znížiť/zredukovať, skrátiť
dlhá ohybná/podddajná vec, napr. špagát, povraz, vlas, reťaz
plochá a ochybná vec, napr. papier, kart(ičk)a
červený
nachádzať sa v/pri/na, byť prítomný, byť skutočný, existovať, byť v bdelom stave
ruka, paža
vidieť, pozerať (sa) na, pozorovať
diera, otvor, okno, dvere
krajina, zem, pôda, štát
rodič, matka, otec
peniaze, materiálne bohatstvo, mena
žena, samica/osoba ženského pohlavia, dievča, manželka
ja, (plus mute) my
muž, samec/osoba mužského pohlavia, manžel
jedlo/chod, strava; jesť
smrť; zabiť
zadok, zadná časť, zadnica
haf! mňau! múú! atď.
mesiac; lunárny
zábava, hra, rekreovanie, umenie
množstvo, kvantita; rozmnožiť; mnoho, niekoľko, veľmi, veľa, viac
číslo, -ty (radové číslovky)
bláznivý, pochabý, opitý, divný, hlúpy
cesta, spôsob, zvyk, vozovka, cestička, systém, metóda
hrča, kopec, hora, gombík, nos
toto, tamto
slovo, meno
noha, chodidlo
(vokatív alebo imperatív); hej!
oko
láska;milovať
on, ona, ono, to, oni, ony, jeho, jej, ich
otvoriť, zapnúť
(hrubá) chyba, nehoda, omyl, zničenie, škoda, porušenie, vlámanie; zbabrať, sfušovať, zničiť, zlomiť, ublížiť
činnosť, práca, skutok, projekt; tvoriť, konať pracovať
dlhý, spravidla tvrdý predmet, napr. tyč, palica
odovzdanie, prevod/prenos/preprava, výmena; dať, položiť, poslať, umiestniť, uvoľniť, vydávať, spôsobiť
predložka 2. pádu
(po)city, emócie, srdce; cítiť
temnota, tiene; čierny, tmavý
koniec, špička/vrchol; skončiť, vypnúť
chrobák, hmyz, pavúk
bok/bočná strana, bedro; vedľa
nádoba/kontainer, krabica, misa, pohár
dobro, jendoduchosť, pozitivita; dobrý, správny; zlepšiť/zdokonaliť, opraviť
totožný/rovnaký, podobný, rovnocenný, rovnakého postavenia; ako
oheň, teplo, horko; rozhorúčiť, uvariť
vonkajšia strana, povrch, koža, škrupina, kôra, obrys, šupka
čo, ktorý, (opytovací výraz)
výška, horná časť, vrch(ol); formálny, nadradený, náboženský
telo/teleso, fyzický stav
kruh, koleso, sféra, guľa, cyklus
nový, čerstvý, ďalší/iný, viac
ty, tvoj
predná časť/predok, hruď, torzo, stena
obrázok, obraz, kresba; kresliť, písať
znalosti/vedomosti, múdrosť, inteligencia, porozumenie; rozumieť, kama (na)učiť sa
zviera, najmä suchozemský cicavec
veľký, vysoký, dlhý, dospelý, dôležitý; zväčšiť, predĺžiť
slnko, svetlo
horizontálny povrch, napr. nábytok, stôl, stolička, vankúš, dlážka
sladkosť, sladká potravina; sladký, milý
pôvod, príčina; od, skrz(e), z dôvodu, keďže/pretože
jediný, iba/len; ale
pohyb, (pre/do)prava; k, aby, smerom (k), do, pre, kým; hýbať sa, premiestniť
voda, tekutina, šťava, omáčka
čas, časové obdobie, moment, trvanie, situácia
jazyk, hovorenie/rozprávanie, reč, komunikácia; vravieť, rozprávať
vybudovaný interný priestor, napr. dom, domácnosť, izba, budova
duo, pár, dvojica; zdvojnásobiť, (roz/od)deliť
sex, sexualita; milovať sa
ústa
konflikt, disharmónia, konkurencia, boj, vojna, zápas, útok, rana, spor; udrieť, zasiahnuť, za(útočiť)/napadnúť, konkurovať
biely, svetlý
jednotka, element, čas(ť/tica), kus; jeden, nejaký/určitý
vták, okrídlený tvor
energia, sila, moc; energický, silný; posilniť, (z)aktivizovať
neprítomnosť; preč/mimo, neprítomný, chýbajúci; (od/za)hodiť, odstrániť
želanie, žiadostivosť, potreba, vôľa; chcieť, potrebovať, želať si, musieť, pom. sloveso budúceho času a podm. spôsobu

Všetky lekcie