prekladatelia.info

Tokiponsko-slovenský slovník


Musíme sa vrátiť k tomu, čo už vieme. (Billy Corgan)

Nájdi: CTRL-F


ainterj ach! ha! och! (citoslovce)
akesin odpudzujúce zviera, plaz, obojživelník, dinosaurus, obluda
alamod nie, negačný výraz, žiaden, ne-, n ničota, negácia, nula, interj nie!
ali / (ale)n všetko, hocičo, život, vesmír, mod celý, každý, úplný
anpan spodok, pokles, níž(ina), podlaha, mod nízky, nižší, spodný, vt znížiť, ponížiť, poraziť, prekonať
anten rozdiel, mod odlišný, cont inak, (a)lebo inak, vt zmeniť, pozmeniť, modifikovať
anuconj alebo
awenvi ostať, čakať, zvýšiť,vt mať v držbe, prechovávať, mod zvyšný, stacionárny, permanentný, sedavý
esep (uvádza priamy predmet)
enconj a (používa sa na koordináciu podstatných mien určujúcich syntaktický druh frázy)
esunn obchod, trh, (výklad), výstava
ijon vec, niečo, vecička/materiál, hocičo, objekt, mod niečoho,vt objektivizovať/zhmotniť
ikemod zlý, zlovestný, nesprávny, príliš zložitý, (figuratívne) nezdravý, interj ach bože! beda!, n negativita, zlo, vt učiniť zlým, zhoršiť, mať negatívny dopad/účinok na, vi byť zlý, byť odpudivý
ilon nástroj, zariadenie, stroj, vec používaná na špecifický účel
insan vnútro, vnútorný svet, centrum, stred, žalúdok, mod vnútorný, centrálny
jakimod špinavý, hrubý, nečistý, n špina, znečistenie, nečistota ,vt znečistiť, pošpiniť, interj fuj!
jann osoba, ľudia, človek, bytosť, niekto, hocikto, mod osobný, ľudský, niečí, týkajúci sa ľudí, o ľuďoch, vt personifikovať, poľudštiť, zosobniť
jelomod žltý, svetlozelený
jovt mať, obsahovať, n imanie, kama, obdržať, dostať, prijať, vziať, získať
kalan ryba, morský tvor
kalaman zvuk, hluk, hlas, vi robiť hluk, vt rozoznieť, zvoniť, hrať (na nástroj)
kaman udalosť, happening, dianie, šanca/možnosť, príchod, začiatok, mod príchodzí, budúci, vi prísť, stať sa, pricestovať, (u)diať sa, vykonať činnosti na dosiahnutie (určitého stavu), podariť sa, začať, vt spôsobiť/zapríčiniť, vzbudiť/nazbierať (napr. odvahu, silu, apod.)
kasin rastlina, list, bylin(k)a, strom, drevo
kenn možnosť, schopnosť, (právo)moc vykonávať veci, povolenie, vi môcť, byť schopný, mať dovolené, smieť, byť možný, vt umožniť, pripustiť, povoliť, cont je možné, že
kepekenvt použí(va)ť, prep s
kilin ovocie, dužinatá zelenina, huba/hríb
kinmod (tak)tiež, rovnako(ý), vskutku (zdôrazňuje nasledujúce slovo)
kiwenn tvrdá vec, skala, kameň, kov, minerál, hlina, mod tvrdý, pevný, poobný kameňu, kamenný alebo kovový
kon polopevná substancia (pasta, prášok, guma, želatína apod.)
konn vzduch, vietor, zápach/vôňa, duša, mod vzdušný, éterický, plynn(at)ý
kulen farba, vt farbiť, maľovať ,mod (pestro)farebný
kulupun skupina, komunita, spoločnosť, societa, firma, mod comunálny, spoločný, verejný, týkajúci sa spoločnosti
kutevt počú(va)ť, mod sluchový
lasep (medzi adverbiom alebo kontextuálnou frázou a vetou)
lapen spánok, odpočinok, vi spať, odpočívať, mod spiaci, súvisiaci so spánkom
lasomod modrý, modrozelený
lawan hlava, myseľ, mod hlavný, vedúci/popredný, zodpovedný, vt viesť, riadiť, rozhodovať, kormidlovať
lenn šatstvo/šaty, súkno, tkanina
leten chladný/studený, mod studený, neuvarený/surový, vt vychladiť/schladiť, zmraziť
lisep (medzi ľubovoľný predmet okrem mi a sina a príslušné sloveso; taktiež sa používa na uvedenie nového slovesa pre ten istý podmet)
lilimod malý, drobný, mladý, trocha, krátky, menej, vt znížiť/zredukovať, skrátiť, scvrknúť sa, zmenšiť
linjan dlhý, veľmi tenký, ohybná/podddajná vec, napr. špagát, povraz, vlas, niť, šnúra, reťaz
lipun plochá a ochybná vec, napr. papier, kart(ičk)a, lístok
lojemod červený
lonprep nachádzať sa/byť umiestnený v/pri/na, vi byť prítomný, byť skutočný/pravdivý, existovať, byť v bdelom stave
lukan ruka, paža, mod päť
lukinvt vidieť, pozerať (sa) na, pozorovať, čítať, vi pozerať, dávať pozor, venovať pozornosť, mod vizuálny
lupan diera, otvor, okno, dvere
man krajina, zem, pôda, štát, (vonkajšia) oblasť
maman rodič, matka, otec, mod rodičovský, mater(in)ský, otcovský
manin peniaze, materiálne bohatstvo, mena, dolár/euro, kapitál
melin žena, samica/osoba ženského pohlavia, dievča, manželka, frajerka/priateľka, mod ženský, feminínny,
min ja, (plus mute) my, mod môj, náš
mijen muž, samec/osoba mužského pohlavia, manžel, frajer/priateľ, mod mužský, mužný
mokun jedlo/chod, strava, vt jesť, piť, prehĺtať, tráviť, konzumovať
molin smrť, mod mŕtvy, smrteľný, fatálny, vt zabiť/zavraždiť, vi zomrieť, byť mŕtvy/zosnulý
monsin zadok, zadná časť, zadnica, mod zadný, vzadu
muinterj haf! mňau! múú! atď. (rozkošný zvierací zvuk)
munn mesiac, mod lunárny
musin zábava, hra, rekreovanie, (zábavné) umenie, mod zručný/vyumelkovaný, zábavný, rekreačný, vi hrať sa, zabávať sa, vt zabávať, baviť
mutemod mnoho, niekoľko, veľmi, veľa, množstvo, hojný, početný, viac, n množstvo, kvantita, vt rozmnožiť
namakon potravinová prísada, korenina, niečo extra: vt okoreniť, ozdobiť, stimulovať
nanpan číslo, oth -ty (radové číslovky)
nasamod bláznivý, pochabý, opitý, divný, hlúpy, čudný,vt doháňať k bláznovstvu/pripraviť o rozum, "vyšinúť" (niečo)
nasinn cesta, spôsob, zvyk, vozovka, cestička, doktrína, systém, metóda
nenan hrča, kopec, hora, gombík, nos
nimod toto, tamto
nimin slovo, meno
nokan noha, chodidlo
osep O (vokatív alebo imperatív), interj hej! (upozornenie osoby)
okon oko, vt kontrolovať, dozerať
olinn láska, mod milostný, vt milovať (osobu)
onan on, ona, ono, to, oni, ony, mod jeho, jej, ich
openvt otvoriť, zapnúť
pakalan (hrubá) chyba, nehoda, omyl, zničenie, škoda, porušenie, vlámanie, vt zbabrať, sfušovať, zničiť, zlomiť, ublížiť, zraniť, poškodiť, spackať, pokaziť, vi posrať sa, rozpadnúť sa, poškodiť sa, interj do prdele!
palin činnosť, práca, skutok, projekt, mod aktívny, súvisiaci s prácou, operačný, pracovný/pracujúci, vt robiť, vyrábať, stavať, tvoriť, vi konať, pracovať, fungovať
palisan dlhý, spravidla tvrdý predmet, napr. tyč, palica, vetva
pann zrno, cereálie, obilie, ryža apod.
panavt dať, položiť, poslať, umiestniť, uvoľniť, vydávať/emitovať, spôsobiť, n odovzdanie, prevod/prenos/preprava, výmena
pisep predložka 2. pádu, patriaci (komu)
pilinn (po)city, emócie, srdce, vi cítiť, vt (vy)cítiť, myslieť, dotýkať sa
pimejamod čierny, tmavý, n temnota, tiene, vt stmaviť
pinin koniec, špička/vrchol, mod ukončený, kompletný, minulý, hotový, predtým, vt dokončiť, (u)zavrieť, skončiť, vypnúť
pipin chrobák, hmyz, pavúk
pokan bok/bočná strana, bedro, vedľa, mod susedný(iaci), prep v sprievode čoho/koho, s
pokin nádoba/kontainer, krabica, misa, pohár, hrnček
ponan dobro, jendoduchosť, pozitivita, mod dobrý, jednoduchý, pozitívny, milý, korektný, správny, interj skvelé! dobré! vďaka! OK! No!, vt zlepšiť/zdokonaliť, opraviť, napraviť
samamod totožný/rovnaký, podobný, rovnocenný, rovnakého postavenia, prep ako, cont podobne, rovnakým spôsobom (ako)
selin oheň, teplo, horko, mod horúci, teplý, (u)varený, vt rozhorúčiť, (z)ohriať, (u)variť
selon vonkajšia strana, povrch, koža, škrupina, kôra, tvar/obrys, šup(k)a
semeoth čo, ktorý, (opytovací výraz)
sewin výška, horná časť, vrch(ol), mod nadradený/lepšej kvality,vyvýšený, náboženský, formálny
sijelon telo/teleso, fyzický stav
siken kruh, koleso, sféra, guľa, cyklus, mod okrúhly/guľatý, cyklický
sinmod nový, čerstvý, ďalší/iný, viac, vt obnoviť, renovovať, občerstviť/osviežiť
sinan ty, mod tvoj
sinpinn predná časť/predok, hruď, torzo, stena
sitelenn obrázok, obraz, kresba, vt kresliť, písať
sonan znalosti/vedomosti, múdrosť, inteligencia, porozumenie/chápanie/knowhow, vt vedieť, (po)rozumieť, vedieť ako, vi vedieť, rozumieť, kama (na)učiť sa, (na)študovať
sowelin zviera, najmä suchozemský cicavec, roztomilé zviera(tko)
sulimod veľký, vysoký, dlhý, dospelý, dôležitý, vt zväčšiť, predĺžiť, n veľkosť
sunon slnko, svetlo
supan horizontálny povrch, nábytok, stôl, stolička, vankúš, dlážka/podlaha
suwin sladkosť, sladká potravina, mod sladký, milý, vt (o)sladiť
tanprep od, skrz(e), z dôvodu, keďže/pretože, n pôvod, príčina
tasomod jediný, iba/len, conj ale
tawaprep k, aby, smerom (k), do, pre, kým, n pohyb, (pre/do)prava, mod pohyblivý, mobilný, v pohybe, vi (od)ísť, kráčať, (od)cestovať, hýbať sa, vt hýbať, pre(miestniť/sunúť)
telon voda, tekutina, šťava, omáčka, vt zavlažiť/zaliať, (ob/u)myť vodou
tenpon čas, časové obdobie, moment, trvanie, situácia
tokin jazyk, hovorenie/rozprávanie, reč, komunikácia, vt vravieť, vi rozprávať, kecať/trkotať, komunikovať, interj ahoj! nazdar!
tomon vybudovaný interný priestor, napr. dom, domácnosť, izba, budova, mod urbánny, domáci, domovský
tumod dva, n duo, pár, dvojica, vt zdvojnásobiť, (roz/od)deliť/rozrezať na dva
unpan sex, sexualita, mod erotický, sexuálny, vt milovať sa s, spať s, súložiť, vi milovať sa
utan ústa, mod orálny
utalan konflikt, disharmónia, konkurencia, boj, vojna, zápas, útok, rana, spor, fyzické alebo verbálne násilie, vt udrieť, zasiahnuť, za(útočiť)/napadnúť, konkurovať (komu)
walomod biely, svetlý (o farbe), n biela vec/časť, beloba, svetlosť
wanmod jeden, nejaký/určitý, n jednotka, element, čas(ť/tica), kus, vt zjednotiť, sceliť
wason vták, okrídlený tvor
wawan energia, sila, moc, mod energický, silný, prudký, intenzívny, (seba)istý, vt posilniť, dodať energiu/(z)aktivizovať, zmocniť
wekamod preč/mimo, neprítomný, chýbajúci, n neprítomnosť, vt (od/za)hodiť, odstrániť, zbaviť sa
wilevt to chcieť, potrebovať, želať si, musieť, (pom. sloveso budúceho času a podmieňovacieho spôsobu), n želanie/žiadosť(ivosť), potreba, vôľa, mod potrebný/nevyhnutný
n - podstatné meno (rovnakej gramatickej kategórie ako fráza, ktorej je časťou)
mod - modifikátor (prídavné meno alebo príslovka)
sep - separátor
vt - sloveso, prechodné (bežne používané s oddeľovačom e)
vi - sloveso, neprechodné
interj - citoslovce
prep - kvázipredložka
conj - spojka
kama - zložené sloveso, ktoré predchádza kama
cont - kontextuálny výraz používaný pred la
oth - osobitná kategória, iný výraz

Všetky lekcie