prekladatelia.info

Rod, neoficiálne slová, oslovenie, citoslovcia, rozkazovací spôsob

 

toki a pona ste sa už naučili, avšak znovu vám ich predstavíme, pretože v tejto lekcii sa budú používať odlišne.

Slovníček

a - ach!, ha!, ehm, hm, och, atď.
awen - čakať, urobiť prestávku, ostať, (pre)bývať; zostávajúci/zvyšný      
mama - rodič
mije - muž, manžel, priateľ/frajer, mužský, mužského pohlavia
meli - žena, manželka, priateľka/frajerka, ženský, ženského pohlavia
mu - haf, mňau, mú, každý zvierací zvuk
nimi - meno, názov, slovo
o - používa sa pre vokatív a imperatív
pona - no!, super, dobre, dobrý
toki - jazyk; hej!

 

Rod
Toki Pona nemá žiaden gramatický rod ako väčšina západných jazykov. (No!) Avšak niektoré slová v Toki Pona (ako je mama) neurčujú akého je osoba rodu, a tak používame mije a meli aby sme to rozlíšili. Napríklad:
   mama -- rodič všeobecne; toto slovo nám nepovie, či ide o mamu, alebo otca.
      mama meli -- matka
      mama mije -- otec
Také je to jednoduché. Majte však na pamäti, že v Toki Pona je najlepšie nešpecifikovať, či je osoba, o ktorej hovoríte mužského, alebo ženského rodu, pokiaľ k tomu nie je zvláštny dôvod. Určenie mužského, alebo ženského rodu je často zbytočné, tak načo sa trápiť?

 

Neoficiálne slová
Dobre, toto vám najskôr môže pripadať divné, ale je to fakt dosť šikovná vlastnosť jazyka Toki Pona. Prezrite si chvíľu slovník Toki Pona. Nájdete tam mnoho slov, ktoré už poznáte, ako je pona, jaki, suno, a utala. Avšak, ako ste si azda všimli, nie sú tam slová pre názvy štátov; nie sú tam ani slová pre náboženstvá, či dokonca iné jazyky. Dôvod prečo tieto slová nie sú v slovníku je ten, že sú "neoficiálne." Všetko, čo nie je v slovníku je neoficiálne.

Pred použitím neoficiálneho slova, toto slovo často prispôsobíme fonetickým pravidlám Toki Pona. Zo slova America sa takto stane Mewika, Kanada sa zmení na Kanata, a tak ďalej. Ďalšie neoficiálne slová nájdete na oficiálnej stránke Toki Pona.

Neoficiálne slová nikdy nemôžu byť použité samotné. Vždy sa s nimi zaobchádza ako s adjektívami, takže musia byť použité s podstatným menom. Predpokladajme napríklad, že chcete povedať "Kanada je dobrá". Nakoľko je Kanata neoficiálne slovo, musí sa použiť ako adjektívum. A keďže tu hovoríme o štáte Kanada, použijem slovko ma (slovo Toki Pona pre štát alebo krajinu) spolu s Kanata:
   ma Kanata li pona.
Vidíte? S neoficiálnymi slovami sa zaobchádza ako so všetkými ostatnými adjektívami, ktoré ste doteraz v Toki Pona používali. Doslovnejší preklad spojenia ma Kanata je kanadský štát/národ. Tu je niekoľko ďalších viet, ktoré používajú názvy krajín:
   ma Soweko li lili. -- Slovensko je malé.
   ma Italija li pona lukin. -- Taliansko je nádherné.
      Pripomeňme si zo štvrtej lekcie, že pona lukin znamená pekný, atraktívny, apod. Doslovne to znamená "dobrý vizuálne".)
   mi wile tawa ma Tosi. -- Chcem ísť do Nemecka.

Pamätáte si zo štvrtej lekcie, že ma tomo znamená mesto? Ak používame názvy miest, povieme ma tomo a nie iba ma, a potom pripojíme názov mesta, ako sme to robili v prípade krajín vyššie:
   ma tomo Lantan li suli. -- Londýn je veľký.
Neoficiáne slovo (Lantan) je tu opäť použité ako adjektívum. Tu je niekoľko ďalších príkladov názvov miest:
   ma tomo Pelin -- Berlín
   ma tomo Alenta -- Atlanta
   ma tomo Loma -- Rím

Ak teda hovoríme o krajine, použijeme ma a ak ide o mesto použijeme ma tomo. Ak chcete hovoriť o určitom jazyku, použijete jednoducho toki a potom je nemu pripojíte neoficiálne slovo. Neoficiálne slovo sa nemení:
   toki Inli li pona. -- Anglický jazyk je dobrý.
   ma Inli li pona. -- Anglicko je dobré.
Inli sa nemenilo, aj keď v angličtine sa mení. Šikovné, však? Tu je niekoľko ďalších jazykov:
   toki Kanse -- Francúzsky jazyk
   toki Epelanto -- Esperanto

Ak chcete hovoriť o mieste pôvodu nejakého človeka, poviete jednoducho jan a potom na konie pripojíte neoficiálne slovo, takto:
   jan Kanata -- kanadská osoba/Kanaďan
   jan Soweko -- Slovák
Určitých ľudí môžete pravdaže popísať aj pomocou iných podstatných mien. Môžete napríklad použiť mije a meli, ktoré ste sa naučili pred niekoľkými minútami. Avšak, pokiaľ nemáte konkrétny dôvod pre určenie pohlavia, najlepšie je použiť slovo jan. V každom prípade si uvedieme niekoľko príkladov:
   meli Italija -- Talianska žena/Talianka
   mije Epanja -- Španiel

A teraz predpokladajme, že chcete o niekom hovoriť prostredníctvom jeho mena. Chcete napríklad povedať "Lisa je skvelá"? Nuž, je to celkom jednoduché. Ak chcete použiť meno osoby v Toki Pona, poviete jednoducho jan a potom meno príslušnej osoby:
   jan Lisa li pona.
Nie je to také zlé, že? jan + meno. Jednoduché! Ako v prípade názvov krajín, často prispôsobujeme meno osoby fonetickým pravidlám Toki Pona. Tu je niekoľko viet s tokiponizovanými menami:
   jan Pentan li pana e sona tawa mi. -- Brandon ma vyučuje (=vyučuje ku mne).
      pana e sona doslova znamená dávať vedomosti/znalosti. Používa sa vo význame učiť/vyučovať.
   jan Mewi li toki tawa mi. -- Mária/Mary so mnou rozpráva (=rozpráva ku mne).
   jan Nesan li musi. -- Nathan je zábavný/srandovný.
   jan Eta li jan unpa. -- Heather je prostitútka.

Ak máte záujem o vytvorenie vlastného mena v Toki Pona a potrebujete pomoc s jeho tokiponizáciou, príďte do chatovacej miestnosti Toki Pona, alebo mi napíšte na adresu bknight009@yahoo.com. Každopádne existujú dva spôsoby ako ľuďom povedať kto ste:
   mi jan Pepe. -- Som Pepe.
   nimi mi li Pepe. -- Moje meno je Pepe.
Majte na pamäti, že nikto vás nebude nútiť, aby ste prijali tokiponizované meno; je to len pre zábavu. Nebudeme vás pranierovať, ak sa vám vaše meno páči také aké je. :)

 

Oslovenie, príkazy, citoslovcia

Oslovenie
Občas je potrebné osobu upozorniť predtým, než sa s ním budete môcť zhovárať, napr. ak chcete povedať niečo ako "Ken, na košeli máš chrobáka." Takúto vetu sformulujete takto:
   jan Ken o, pipi li lon len sina.
Ak niekoho chcete takto osloviť predtým, než vyslovíte zvyšok vety, postupujete podľa rovnakého vzoru: jan (meno) o (zvyšok vety). Tu je niekoľko ďalších príkladov:
   jan Keli o, sina pona lukin. -- Kelly, ty si pekná.
   jan Mawen o, sina wile ala wile moku? -- Marvin, si hladný?
   jan Tepani o, sina ike tawa mi. -- Steffany, nepáčiš sa mi.
Hoci to nie je nevyhnutné, nemali by ste zabúdať dávať čiarku za o. O chvíľu sa dozviete prečo, keď sa naučíme príkazy. Toki Pona taktiež obsahuje šikovné slovko a, ktoré možno použiť vždy, keď oslovujete ľudí. Všimnite si:
   jan Epi o a! -- Ach, Abbie!
Avšak, slovíčko a sa používa šetrne. Používa sa len, keď je reč emocionálne podfarbená. Napríklad, a pravdepodobne použijete, keď ste osobu dlho nevideli, alebo pri milovaní:). -- Všimli ste tiež, že som vlastne nenapísal vetu potom ako som povedal "jan Epi o a!"? Toto je dosť bežné, najmä ak osobu oslovíte pomocou a. Po oslovení osoby nemusíte napísať vetu; táto je voliteľná.

Príkazy
Rozkazovací spôsob je v Toki Pona dosť jednoduchý. Jednoducho povieteo a potom to, čo chcete, aby daná osoba urobila, takto:
   o pali! -- Pracuj!
   o awen. -- Čakaj!
   o lukin e ni. -- Pozri na toto!
   o tawa ma tomo poka jan pona sina. -- Choď do mesta s priateľom!
Nie je to až také zlé. Naučili sme sa, ako ľudí osloviť a rozkazovací spôsob; teraz tieto dve koncepcie spojíme. Predpokladajme, že chcete niekoho osloviť a povedať mu, aby niečo urobil. Urobíte to takto:
   John, choď do svojho domu. ---->
   jan San o (John,) + o tawa tomo sina (Choď do svojho/tvojho domu.) ---->
   jan San o tawa tomo sina.
Všimnite si ako jedno o vypadlo, ako aj čiarka. Tu je niekoľko ďalších príkladov:
   jan Ta o toki ala tawa mi. -- Todd, nehovor so mnou (=ku mne).
   jan Sesi o moku e kili ni. -- Jessie, zjedz toto ovocie.
Túto konštrukciu možno použiť na vytvorenie viet typu "Poďme":
   mi mute o tawa. -- Poďme.
      zo štvrtej lekcie si spomeňte, že mi mute sa používa vo význame "my".
   mi mute o musi. -- Poďme sa zabávať/zabávajme sa!

Citoslovcia
Citoslovcia rozdelím do dvoch skupín, aby sa ľahšie vysvetľovali. Prvá skupina je veľmi jednoduchá:
   toki sa používa ako pozdrav "ahoj/nazdar".
      toki! -- Ahoj!, Nazdar!, atp.
      jan Lisa o, toki. -- Ahoj Lisa.
   pona poviete ak sa udeje niečo pozitívne.
      pona! -- No! Dobre! Hurá!
   ike poviete ak sa udeje niečo negatívne.
      ike! -- Ach nie!, Fuj!, Beda!, atp.
   pakala v podstate zahrňuje všetky nadávky.
      pakala! -- k-a! do r-i!
   mu sa používa pre zvuky, ktoré vydávajú zvieratá.
      mu. -- Mňau. Haf. Vŕŕ. Múú.
   a je slovko vyjadrujúce emócie alebo smiech.
      a. -- Jéj, aha, hm, och, atp.
      a a a! -- Hahaha! (smiech)
Druhú skupinu citosloviec zahrňuje istý druh pozdravov, dalo by sa povedať. Každopádne, tu sú:
   suno pona! -- Dobré slnko! Dobrý deň!
   lape pona! -- Spi dobre! Dobrú noc!
   moku pona! -- Dobrú chuť! Nech vám chutí!
   mi tawa -- Odchádzam. Maj sa!
   tawa pona! -- (ako odpoveď) Zbohom! Maj sa!
   kama pona! -- Vitaj(te)! Nazdar! (Dobro došli:)
   musi pona! -- Dobrú zábavu! Zabavte sa!

 

Cvičenia
Pokúste sa tieto vety preložiť do Toki Pona.
   Susan je bláznivá.   
   Choď!   
   Mama, čakaj.   
   Pochádzam z Európy. [Európa = Elopa]   
   Hahaha! To je srandovné.   
   Moje meno je Ken.   
   Ahoj, Lisa.   
   &@#$! [ako v komikse, keď sa ľudia nahnevajú]   
   Chcem ísť do Austrálie. [Austrália = Oselija].   
   Čau! (vraví osoba, ktorá odchádza).   
A teraz sa pokúste tieto vety preložiť zToki Pona do slovenčiny:
   mu.   
   mi wile kama sona e toki Inli.   
      kama sona = na(učiť) sa. Toto je podobné ako kama jo = získať, ako sme sa naučili v piatej lekcii.
   jan Ana o pana e moku tawa mi.   
   o tawa musi poka mi!   
      Ak ste zabudli čo znamená tawa musi, naučili sme sa to v piatej lekcii .
   jan Mose o lawa e mi mute tawa ma pona.   
   tawa pona.   

Všetky lekcie