prekladatelia.info

Priamy predmet, súvetia

 

Slovníček

Podstatné mená Slovesá
ilo - nástroj, zariadenie, stroj jo - mať; vlastníctvo, majetok
kili - každé ovocie alebo zelenina lukin - vidieť, pozerať sa na; zrak, pohľad
ni - toto, tamto pakala - skaziť, zničiť; nehoda, úraz
ona - on, ona, ono unpa - milovať sa s; pohlavie; sexuálny
pipi - chrobák, hmyz, pavúk wile - chcieť, potrebovať, musieť; túžba, želanie
ma - pôda, pozemok, krajina, región,
   vonkajšia oblasť Gramatické výrazy
ijo - niečo, hocičo, vec, materiál               e - uvádza priamy predmet (pozri poznámky nižšie)

 

Priamy predmet prostredníctvom e
V predchádzajúcej lekcii sme videli ako frázy typu mi moku môžu mať dva potenciálne významy: Jem alebo Som jedlo. V takýchto situáciách sa treba intenzívne opierať o kontext. Avšak existuje jeden spôsob ako špecifikovať, že chcete povedať Jem na rozdiel od Som jedlo. Sledujte:
   mi moku e kili. = Jem ovocie.
   ona li lukin e pipi. = Pozerá na chrobáka.
Všetko na čom vykonávame činnosť je "priamy predmet," a v Toki Pona oddeľujeme sloveso a priamy predmet pomocou e, aby nedochádzalo k zmätku.

V predchádzajúcej lekcii sme sme taktiež hovorili, že sina pona, ako aj mi moku, majú dva možné významy: Si dobrý alebo Dávaš do poriadku. Spravidla to bude znamenať Si dobrý jednoducho preto, že nikto v skutočnosti nepovie Dávaš do poriadku bez toho, aby povedal čo to vlastne opravuje. Pomocou e môžete teda špecifikovať:
   ona li pona e ilo. = Opravuje stroj.
   mi pona e ijo. = Opravujem zariadenie.
Ake ste mali možnosť študovať jazyky ako je latinčina, nemčina, alebo esperanto, priamy predmet by vám nemal robiť veľké ťažkosti. V opačnom prípade si jeho používanie precvičujte (A nezabudnite precvičovať aj li.). Len čo sa budete v Toki Pona trocha pokročilejší, uvidíte prečo je e potrebné.

 

Priamy predmet prostredníctvom e a wile
Ak potrebujete povedať, že chcete niečo urobiť, nasledujte tento príklad:
   mi wile lukin e ma. = Chcem si pozrieť krajinu.
   mi wile pakala e sina. = Musím ťa zničiť.
Ako vidíte, e sa v týchto dvoch vetách dáva až za neurčitok, nie pred neho. Niektorí ľudia chybne hovoria "mi wile e pakala e sina," takže teraz sa tejto chyby môžete vyvarovať.

 

Súvetia
V Toki Pona sú dva spôsoby tvorby súvetí; jeden je použitie li a druhý pomocou e. Keďže ste si už naštudovali tieto dve slová, do tohto výkladu zahrnieme použitie oboch na tvorbu súvetí. Sledujte:
   pipi li lukin li unpa.
Toto preložíme ako "Chrobák pozerá a súloží." Tým, že dáte li pred každé sloveso, dáte najavo, že podmet, ktorý je v tomto prípade pipi, robí viac ako jednu vec.
   mi moku li pakala.
Toto preložíme ako "Jem a ničím." Zatiaľ čo li sa vynechá pred moku pretože podmet vety je mi (Ak ste toto pravidlo zabudli, vráťte sa do predchádzajúcej lekcie), použijeme ho pred druhým slovesom pakala. Bez li by bola veta chaotická and mätúca. Súvetia so sina dodržiavajú tú istú schému.

Druhý typ súvetia sa používa ak má rovnaké sloveso viacero priamych predmetov, ako je tomu v tomto prípade:
   mi moku e kili e telo.
Toto znamená "Jem/pijem ovocie a vodu." e sa použije viackrát, pretože kili a telo sú oba priame predmety, a teda e ich musí oba predchádzať. Tu je ďalší príklad:
   mi wile lukin e ma e suno. -- Chcem vidieť krajinu a slnko.

Juj! Teraz ste asi trocha zmätený. Azda bude treba si všetko to, čo sa povedalo znovu prečítať alebo o tom popremýšľať. Keď budete mať pocit, že ste na to pripravený, skúste tieto cvičenia:

 

Cvičenia
Pokúste sa preložiť tieto vety zo slovenčiny do Toki Pona.
   Mám nástroj.   
   Ona je ovocie.   
   Niečo ma pozoruje.   
   Chce rozmliaždiť toho pavúka.   
   Ananás je ovocie a je dobrý.   
   Chrobák je smädný.   
      Chápte túto vetu takto: "Chrobák chce piť vodu."
Teraz sa pokúste sa preložiť tieto vety z Toki Pona do slovenčiny:
   mi lukin e ni.   
   mi wile unpa e ona.   
   jan li wile jo e ma.   
   mi jan li suli.   

Všetky lekcie