prekladatelia.info

Ostatné predložky

 

Slovníček

Podstatné mená, slovesá, adjektíva Spravidla predložky
anpa - zemský povrch; nízky, hlboký; znížiť, poraziť       
insa - vo (vnútri), žalúdok
monsi - zadná časť, zadný, vzadu, za
sewi - vysoký, hore, strecha, vrchol, obloha
sama - rovnaký, podobný
tan - dôvod, príčina; kvôli, z (dôvodu)

poka - bok, (bočná) strana; vedľa, poblíž, s

 

anpa, insa, monsi a sewi
Hoci môžete byť v pokušení používať tieto slová ako predložky, fakticky ide o podstatné mená. Spolu s nimi musíte použiť ďalšiu predložku. Tu je niekoľko príkladov.
   ona li lon sewi mi. -- "Je v mojom hore." Je nado mnou.
   pipi li lon anpa mi. -- Chrobák je podo mnou.
   moku li lon insa mi. -- Jedlo je vo mne.
   len li lon monsi mi. -- Šaty sú za mnou.
Takže vidíte, že tieto slová sú tu použité ako podstatné mená, mi je tu privlastňovacie zámeno s významom "môj". Takže sewi mi znamená čosi ako "moje hore" alebo "priestor nado mnou". A keďže sú tieto slová len podstatné mená, je potrebné ešte sloveso; v príkladoch vyššie je lon vo funkcii slovesa. Nezabudnite vložiť sloveso!

Keďže tieto slová nie sú predložky, možno ich voľne použiť v inej forme, ako každé iné podstatné meno/adjektívum/sloveso:
   monsi ako časť tela
      monsi môže znamenať buď chrbát alebo zadok
   anpa ako sloveso
      mi anpa e jan utala. -- Porazil som bojovníka. (=ponížil, zrazil na zem.)

 

sama a tan
Použitie týchto slov ako takých je viac menej vecou sedliackeho rozumu, avšak treba zdôrazniť niekoľko vecí, aby bolo všetko jasné.

sama
Toto slovo môže patriť do niekoľkých slovných druhov, avšak nemyslím si, že toto je príliš ťažké pochopiť. Pozrime si niekoľko príkladov:
   jan ni li sama mi. -- Tá osoba je ako ja.
   ona li lukin sama pipi. -- Vyzerá ako chrobák.
   sama li ike. -- Rovnosť je zlá.
Ľahké, však? Pozrime sa teraz ďalej na tan.

tan
Teraz ešte nemôžem prebrať všetko, čo potrebujete vedieť o tejto predložke. Avšak, ide o poslednú predložku v Toki Pona, a tak je potrebné sa tu teraz s ňou aspoň zoznámiť.

Opať sa pozrieme na príklad:
   mi moku tan ni: mi wile moku.
Doslovne tu vravíme "Jem kvôli tomuto: Chcem jesť". Voľnejší preklad bude "Jem pretože som hladný".

To je asi tak všetko k tomuto slovu. (Jaj!) Opäť sa s ním stretneme, keď začneme v Toki Pona klásť otázky, avšak aj potom bude znamenať to isté.

 

poka
poka je trocha výnimočné slovo vo tom, že môže vystupovať ako podstatné meno/adjektívum a tiež ako predložka. Pozrime sa na všetky tieto použitia zvlášť.

poka vo forme podstatného mena/adjektíva
Toto použitie je rovnaké ako ste predtým videli v prípade anpa, insa, monsi a sewi. Tu je niekoľko príkladov:
   ona li lon poka mi. -- On je po mojom boku. Je vedľa mňa.
   jan poka -- sused; niekto vedľa vás
   poka telo -- "vodný bok"; inými slovami pláž

poka ako predložka
Na rozdiel od anpa a ostatných, poka možno použiť priamo ako predložku. Nasledujúce dve vety majú rovnaký význam, avšak sú vyjadrené iným spôsobom:
   mi moku poka jan pona mi. -- Jedol som vedľa svojho priateľa.
   mi moku lon poka pi jan pona mi. -- Jedol som po boku svojho priateľa.
      (Poznámka: V tejto vete je použité pi, ktoré sa naučíme až v neskoršej lekcii. Chcel som na tomto mieste uviesť toto použitie poka, avšak netrápte sa, ak vás veta mätie kvôli použitiu pi.)
Takže vidíte že môžete s poka zaobchádzať ako s podstatným menom/adjektívom, alebo ako s predložkou. Je to na vás, avšak svoju myšlienku môžete vyjadriť ktorýmkoľvek spôsobom. Tu je ďalší príklad:
   mi utala e jan ike poka jan nasa. -- Bojoval som s nepriateľom s opitým chlapíkom.
   mi utala e jan ike lon poka pi jan nasa. -- Bojoval som s nepriateľom po boku opitého chlapíka.
To nie je až také zlé, však?

Cvičenia
Pokúste sa preložiť tieto vety zo slovenčiny do Toki Pona.
   Môj priateľ je vedľa mňa/po mohom boku.   
   Slnko je nado mnou.   
   Pôda je podo mnou.   
   Zlé veci sú za mnou.   
   Som v poriadku pretože som nažive.   
       samotné lon ako sloveso znamená existovať, byť skutočný, atď. Tak to bolo
         uvedené keď ste sa ho naučili v piatej lekcii,
         hoci sme to priamo v lekciách nepreberali.

   Pozerám na pôdu vedľa môjho priateľa.   
   Ľudia sa zdajú (=vyzerajú) ako mravci.   
A teraz sa pokúste preložiť tieto vety z Toki Pona do slovenčiny:
   poka mi li pakala.   
   mi kepeken e poki e ilo moku.   
   jan li lon insa tomo.   

Všetky lekcie