prekladatelia.info

pi

 

Slovníček

pi - v zásade znamená druhý pád; pozri poznámky nižšie
kalama - zvuk, hluk; robiť hluk, hrať na nástroj
kulupu - skupina, komunita, spoločnosť
nasin - vozovka, cesta, spôsob, doktrína, metóda

 

pi
pi sa vám pravdepodobne nebude páčiť. Pravdepodobne ide o najviac zneužívané slovo v jazyku a osobne ho sotva dokážem tolerovať. Kiež by existoval spôsob ako pi z Toki Pona odstrániť, avšak je to nevyhnutné zlo kvôli tomu ako je jazyk Toki Pona konštruovaný. V každom prípade, ak vás snaha naučiť sa toto slovo bude frustrovať, uvoľnite sa, vynasnažte sa, a vedzte, že máte moje sympatie.

Ako som povedal, toto slovko je strašne zneužívané. Bol som svedkom všakovakých bizarných chýb, keď sa ľudia pokúšali naučiť toto slovo. O chvíľu sa pozrieme na srandovnú chybu, ku ktorej došlo, keď ktosi nepoužil slovko pi avšak mal ho použiť.

Azda sa zo štvrtej lekcie pamätáte, že spojenie tomo telo ("vodná miestnosť") sa používa vo význame toaleta. Taktiež si spomeniete, že nasa znamená bláznivý, pochabý, hlúpy atď. Teraz sa pozrime na túto vetu:
   mi tawa tomo telo nasa. -- Išiel som do(na) bláznivej(ú) toalety(u). (dosl.: "Ja do izba voda bláznivá.")
Okej, Myslím, že so mnou budete súhlasiť, keď poviem, že je to jednoducho divné. Napadá ma nejaká toaleta, z ktorej človeku naskakuje husia koža, kde sú na podlahe neónové svetlá a stroboskopické svetlo v každej kabíne so záchodom. Človek, ktorý túto vetu vyslovil sa v skutočnosti pokúšal povedať, že išiel do baru. Ako si asi spomínate, telo nasa sa používa vo význame alkohol. Takže tomo s telo nasa bude bar. Jediný problém je, že nedokážete dať dohromady tomo a telo nasa, pretože to bude znamenať "bláznivá toaleta," ako sme to práve prebrali. Jediný spôsob, ako tento problém vyriešiť je použitie pi:
   tomo pi telo nasa -- budova alkoholu (2.p); bar, krčma, atď.

Problém je vyriešený. Hurá! Takže vidíte, že pi sa používa na oddelenie podstatného mena od iného podstatného mena s adjektívom. Ak si radi veci predstavujete modelovo, vo forme vzorcov, môžete to chápať aj takto:
   (podstatné meno 1) pi (podstatné meno 2) (adjektívum, ktoré modifikuje podstatné meno 2, avšak NIE podstatné meno 1)
Všimnite si, že musí existovať adjektívum bližšie určujúce podstatné meno 2. Ak nie je, pi sa vôbec nepoužije a dostávate nasledovné:
   (podstatné meno 1) (podstatné meno 2)
Ak poznáte systém prioritizácie pomocou zátvoriek (ak nie preskočte na ďalší odstavec), tu je znázornenie príkladu tomo (pi) telo nasa uvedeného vyšie:
   bláznivá toaleta = ((tomo telo) nasa)
   bar = (tomo pi (telo nasa))

Tak. Dúfam, že som pi vysvetlil tak, aby sa dalo dosť jednoducho pochopiť. Prejdeme si niekoľko príkladov použitia pi; avšak, musíte sa oboznámiť s niektorými kombináciami zložených podstatných mien, ktoré sme sa naučili. Väčšinu z nich sme sa naučili vo štvrtej lekcii, ak si ich chcete zopakovať. Mnohé z nich nájdete taktiež na oficiálnej stránke, avšak niektoré z týchto slov ste sa ešte nenaučili. V každom prípade budeme pokračovať príkladmi.
   jan pi ma tomo -- osoba z mesta, obyvateľ mesta/mestský človek
   kulupu pi toki pona -- skupina Toki Pona, komunita jazyka Toki Pona
   nasin pi toki pona -- metóda Toki Pona, ideológia Toki Pona
   jan lawa pi jan utala -- vodca vojakov, veliteľ, alebo generál
   jan lawa pi tomo tawa kon -- vodca lietadiel, pilot
   jan pi nasin sewi Kolisu - osoba kresťanského náboženstva/vyznania, kresťan
      nasin sewi = náboženstvo
   jan pi pona lukin -- osoba vizuálnej dobroty, atraktívna osoba
   jan pi ike lukin -- osoba vizuálnej skazenosti, škaredý človek
Ak nechápete ako som dostal tieto príklady (najmä prvých päť), azda je vhodné sa vrátiť a trocha viac študovať, zastaviť sa v chatovacej miestnosti Toki Pona a požiadať o pomoc, alebo nájsť niekoho iného, kto vám môže pomôcť.

Okej, teraz pohovorme o tvorbe privlastňovacích pádov. Ak chcete povedať "môj dom" poviete tomo mi. Podobne, "tvoj dom" bude tomo sina. Avšak, ak chcete menovať špecifickú osobu, ktorá dom vlastní, musíte použiť pi:
   tomo pi jan Lisa -- dom Lízy,, Lízin dom
Všimnite si, že nemôžete povedať tomo Lisa. Celkom sa tým mení význam slovného spojenia. Tu sú ďalšie príklady:
   kili mi -- moje ovocie
   kili pi jan Susan -- Zuzkine ovocie
   ma ona -- jej krajina
   ma pi jan Keli -- Kelina krajina
   len jan -- niekoho šatstvo
   len pi jan Lisa -- Lízine šaty
Taktiež, ak chcete použiť zámená v plurále mi mute ("my") alebo ona mute ("oni"), musíte použiť pi:
   nimi pi mi mute -- naše mená
   tomo pi ona mute -- ich dom
Ak by ste tu vynechali pi poradie adjektív by bolo nelogické a fráza by nedávala zmysel.

pi sa taktiež používa na vyjadrenie protikladov niektorých slov:
   jan wawa -- silný človek
   jan pi wawa ala -- "osoba žiadnej/nulovej sily"; slabý človek
Nemohli by ste povedať jan wawa ala, pretože by to znamenalo "žiadni silní ľudia".

 

Bežné chyby
Jedna z bežných chýb, s ktorými sa stretávam je, keď ľudia používajú pi vo význame "o" (ako napr. "Zhovárali sme sa o niečom."). Zatiaľ čo pi možno takto použiť, väčšina ľudí ho takto používa príliš. Tu je bežný, ale nesprávny spôsob použitia pi vo význame "o" vo vete, po ktorom nasleduje správny spôsob, ako to vyjadriť:
   Nesprávne: mi toki pi jan. -- Hovoril som o ľuďoch.
   Správne: mi toki jan. -- Hovoril som o ľuďoch
"o" sa jednoducho vo vete predpokladá. Tu je ďalšia korektná veta, v ktorej je pi použité vo význame "o":
   mi toki pi jan ike. -- Hovoril som o zlých luďoch.
Dôvod, prečo tu pi možno použiť je, pretože jan ike predstavuje svoj vlastný singulárny, individuálny pojem, a spojenie (jan ike) sa správa voči toki ako jedna vec; pi sa jednoducho použije na odlíšenie spojenia jan ike. Ak by ste vynechali pi, jan aj ike by sa zmenili na príslovky, a veta by mala divný význam, niečo ako "Hovoril som ľudsky zlovestne."

Ďalšou bežnou chybou je, že ľuďom sa pi jednoducho zapáči a začú ho používať na všetko. Napríklad, vieme už, že jan lawa znamená "líder". Avšak, potom ako sa dozvedia o pi, niektorí ľudia začnú vravieť jan pi lawa. Alebo vo význame "krajan" (čo sa má preložiť ako jan ma), vravia jan pi ma. Ozaj neviem, prečo k tejto chybe dochádza; neviem si to predstaviť. Avšak v každom prípade sú tieto spojenia nesprávne, pretože druhé podstatné meno nemá adjektívum, ktoré by ho modifikovalo. Pamätáte si ten vzorček?:
   (podstatné meno 1) pi (podstatné meno 2) (adjektívum, ktoré modifikuje podstatné meno 2, avšak NIE podstatné meno 1)
Slovo, ktoré bezprostredne nasleduje po pi musí byť popísané ďalším slovom.

Ďalšou chybou je, že ľudia používajú pi vtedy, keď majú použiť tan:
   Správne: mi kama tan ma Mewika. -- Pochádzam z Ameriky.
   Nesprávne: mi kama pi ma Mewika.

 

Ďalšie použitie
pi má ešte ďalšie použitie. Rozhodol som sa toto použitie popísať v osobitnom odseku, pretože do istej miery porušuje pravidlá, ktoré ste sa naučili vyššie v texte. Zvážte nasledovné vety:
   kili ni li pi mi. -- Toto ovocie je moje.
   tomo ni li pi jan Tami. -- Ten dom je Tommyho.
Hoci to môže vyzerať trocha divne, spojenie s pi možno použiť po li na vyjadrenie toho, čo kto vlastní. Tu je viac príkladov, ak ich potrebujete:
   ilo ni li pi sina. -- Tento nástroj je tvoj.
   ma ni li pi jan Tosi. -- Táto krajina je Nemcov/patrí Nemcom.
   toki ni li pi mi mute. -- Tento jazyk je náš.

 

Rôzne
Keďže naučiť sa pi je samé o sebe dosť ťažké, troška spomalíme a v dnešnej lekcii sa naučíme len jedno slovo: kalama.

Okej, kalama sa používa vo význame "zvuk" alebo "hluk":
   kalama ni li seme? -- Čo bol ten hluk?

kalama sa zvyčajne kombinuje so slovom musi vo význame "hudba" alebo "pieseň":
   kalama musi li pona tawa mi. -- Mám rád hudbu.
Tak ako jan predchádza mená ľudí, kalama musi predchádza mená špecifických piesní:
   kalama musi "Jingle Bells" li pona tawa mi. -- Páči sa mi pesnička "Jingle Bells."
A toto šikovné slovko pi môžeme použiť ak hovoríme o hudbe nejakej skupiny alebo umelca:
   kalama musi pi jan Elton-John li nasa. -- Hudba Eltona Johna je divná.

A nakoniec, kalama možno použiť ako sloveso:
   mi kalama kepeken ilo. -- Vyrábam hluk pomocou nástroja.
   o kalama ala! -- Nerob hluk!

Použitie slovka nasin vo význame "ako"
Keďže sme v tejto lekcii prebrali slovo nasin, musím o ňom stručne povedať ešte jednu vec. Pozrite sa na túto vetu:
   sina pali e ni kepeken nasin seme? -- Toto si urobil pomocou akej metódy? Ako si to urobil?
Myslím, že je to dosť jednoduché, takže to nebudem viac naťahovať. Všimli ste si ale ako sa seme používa pre všetky opytovacie výrazy? V poslednej lekcii sme sa stretli s jan seme (kto) a tan seme (prečo), a teraz máme kepeken nasin seme vo význame "ako".

 

Cvičenia
Pokúste sa preložiť tieto vety zo slovenčiny do Toki Pona.
   Keline dieťa je srandovné.   
   Som Toki Ponan.   
   Je dobrý hudobník.   
   Kapitál lode je.   
   Mňau.   
   Enyaina hudba je dobrá.   
   Ktorí ľudia z tejto skupiny sú dôležití?   
   Náš dom je v neporiadku.   
   Ako to urobila?   
A teraz sa pokúste preložiť tieto vety z Toki Pona do slovenčiny:
   kili pi jan Linta li ike.   
   len pi jan Susan li jaki.   
   mi sona ala e nimi pi ona mute.   
   mi wile ala toki pi kalama musi.   
   mi wile toki meli.   
   sina pakala e ilo kepeken nasin seme?   
   jan Wasintan [Washington] li jan lawa pona pi ma Mewika.   
   wile pi jan ike li pakala e ijo.   

Všetky lekcie