prekladatelia.info

la

 

Slovníček

la - oddeľuje kontextuálnu príslovku
   od vety
mun - mesiac, lunárny                                
open - otvoriť, začať, zapnúť
pini - koniec; skončiť/ukončiť, prestať, zastaviť, vypnúť
tenpo - čas

Taktiež si spomeňte na význam kama a ni, pretože sa vo spojeniach s la budú hodne používať.

 

la
Naučiť sa používať toto slovo je pre väčšinu ľudí to najťažšie v jazyku Toki Pona. Hoci som osobne toho názoru, že pi ťažšie, la je napriek tomu dosť ťažké. Našťastie je to to posledné, čo sa budete musieť v tomto kurze naučiť!

Použitie la možno rozdeliť do troch rôznych podkategórií. Takže každé takéto použitie si postupne preberieme. Začnime teda!

 

la predchádza jediné slovo
Najskôr sa pozrime na bežnú vetu, potom preskúmame tú istú vetu doplnenú o frázu s la:
   ilo li pakala. -- Nástroj je pokazený.
   ken la ilo li pakala. -- Možno je tento nástroj pokazený.
Takže už tu vidíte, že spojenia s la sa dávajú na začiatok vety. Slovo, alebo fráza, ktorá ovplyvňuje vetu ide na začiatok, potom nasleduje la a nakoniec ide hlavná veta.

Kež by som vedel logicky vysvetliť, prečo ken znamená "možno", ak sa použije pred la. Avšak nejestvuje vhodné vysvetlenie. Ak to nechápete, je to proste jedna z vecí ktorú musíte akceptovať a takto používať. V každom prípade tu uvádzam niekoľko ďalších príkladov:
   ken la jan Lisa li jo e ona. -- Možno to má Lisa.
   ken la ona li lape. -- On možno spí.
   ken la mi ken tawa ma Elopa. -- Možno budem môcť ísť do Európy.

 

Čas a la
Než sa naozaj naučíme, ako používať tenpo s la, musíme sa najskôr oboznámiť so slovkom tenpo first. Použitie slova tenpo je fakticky veľmi jednoduché. Používa sa ako hocijaké iné podstatné meno. Tu je užitočný zoznam mnohých bežných fráz, ktoré môžete prostredníctvom slova tenpo vytvoriť:
   tenpo suno -- "slnečný čas"; deň
   tenpo pimeja -- "tmavý čas"; noc
   tenpo ni -- "tento čas"; súčasnosť, prítomnosť
   tenpo suno ni -- "tento slnečný čas"; dnes
   tenpo pimeja ni -- "tento tmavý čas"; dnes večer, dnešná noc
   tenpo kama -- "prichádzajúci čas"; budúcnosť
   tenpo kama lili -- "(za) málo prichádzajúci čas"; čo(skoro)
   tenpo pini -- "minulý čas"; minulosť
   tenpo suno pini -- "minulý slnečný čas"; včera
   tenpo pimeja pini -- "minulý tmavý čas"; včera večer/včerajšia noc
   tenpo suno kama -- "prichádzajúci slnečný čas"; zajtra
   tenpo mute -- "mnoho časov/krát"; často

Teraz môžete tieto spojenia dať pred la, čím vyjadríte, kedy sa niečo stalo:
   tenpo pini la mi weka. -- V minulosti som bol preč.
   tenpo ni la mi lon. -- Teraz som tu.
   tenpo kama la mi lape. -- V budúcnosti budem spať.
   tenpo pimeja pini la mi kama nasa. -- Včera v noci/večer som sa opil.

Frázu tenpo la taktiež pužívame v spojitosti s vekom. Chcem vá upozorniť, že o veku hovoríme za pomoci zábavných, kváziidiomatických výrazových prostriedkov. Takto sa opýtame "Koľko máte rokov?":
   tenpo pi mute seme la sina sike e suno? -- Koľko krát ste obehli slnko?
Viem, že to znie pochabo. Avšak pokaždé, keď máte narodeniny ste v zásade urobili presne toto. Narodeniny sú raz za rok a pokaždé, keď máte narodeniny, ste dokončili jeden úplný obeh slnca. A takto dostaneme príslušnú frázu. ---- Ak chcete odpovedať a povedať niekomu, koľko máte rokov, iba nahradíte pi mute seme vašim vekom:
   tenpo tu tu la mi sike e suno. -- Štyrikrát (la) som obehol slnce.

 

Vyjadrenie ak/keď prostredníctvom la
Preštudujte is tento príklad:
   mama mi li moli la mi pilin ike. -- Moji rodičia zom(ie)r(aj)ú, cítim sa zle.
V neformálnej angličtine by sme to preložili ako "Ak by mi umreli rodičia, bol by som smutný." Všetky frázy s la majú rovnaké usporiadanie, ako tento príklad. Ak máte radi vzorce a vzory, dobre je predstaviť si to nasledovne:
   1 la 2. -- Ak/keď nastane 1, potom nastane aj 2.
Ak sú vám vzorce cudzie, trocha lepšie vám to objasním. Ak poviete takú vetu po slovensky, ako napr. "Ak sa učím, potom som bystrý", do Toki Pona to môžete preložiť takto:
   Učím sa (la) som bystrý.
Slovo ak (alebo keď, v závislosti na vete; obe v zásade znamenajú to isté) sa stráca. Tá časť vety, ktorá obsahovala ak (v našom prípade časť obsahujúca "Učím sa") predchádza la. Slovko potom sa tiež stráca a tá časť vety, ktorá obsahovala potom (časť "Som bystrý") nasleduje po la. Tu je niekoľko ďalších príkladov:
   mi lape la ali li pona. -- Keď spím, všetko je dobré.
   sina moku e telo nasa la sina nasa. -- Ak budeš piť pivo, budeš pochabý.
   sina moli la sina ken ala toki. -- Ak si mŕtvy, nemôžeš rozprávať.
   mi pali mute la mi pilin ike. -- Keď veľa pracujem, cítim sa zle.

 

Rôzne
Posledná vec, ktorú vás chcem v tomto kurze naučiť je komparatív a superlatív. Ak ste zvedavý, čo je to komparatív alebo superlatív, v v zásade je to to, čo v slovenčine používate v prípade slov viac a najviac, alebo (prí/pred)pôn -ší a naj-ší. Tu sú dva príklady v slovenčine, pričom komparatív a superlatív sú vyznačené tučným písmom:
   Je najrýchlejší človek na svete.
   Ján je viac nadšený než Henrich.
Ak chcete toto vyjadriť v Toki Pona, musíte myšlienku rozdeliť na dve samostatné vety. Takto poviete "Líza je lepšia ako Zuza.":
   jan Lisa li pona mute. jan Susan li pona lili. -- Líza je veľmi dobrá. Zuza je málo dobrá.
Dáva to zmysel? Poviete, že niečomu možno pripísať vlastnosť vo veľkej miere, zatiaľ čo inému objektu, ktorý je predmetom porovnania, pripíšete vlastnosť v malej miere. Tu sú ďalšie príklady:
   mi suli mute. sina suli lili. -- Som väčší ako ty.
   mi moku mute. sina moku lili. -- Jem viac ako ty.

 

Cvičenia
Pokúste sa preložiť tieto vety zo slovenčiny do Toki Pona.
   Možno príde Zuza.   
   Včera večer som pozeral X-Files.   
   Ak príde nepriateľ, spáľ tieto papiere.   
   Možno je v škole.   
   Zajtra musím pracovať.   
   Keď je teplo, potím sa.   
      Uvažujte: "Teplo je prítomné, vypúšťam tekutinu zo svojej kože."
   Otvor dvere.   
   Mesiac je dnes veľký.   
A teraz sa pokúste preložiť tieto vety z Toki Pona do slovenčiny:
   ken la jan lili li wile moku e telo.   
   tenpo ali la o kama sona!   
   sina sona e toki ni la sina sona e toki pona!   

Všetky lekcie