prekladatelia.info

Jednoduché vety

 

Slovníček

Podstatné mená Slovesá/prídavné mená
jan - niekto, hocikto,                      
    osoba, atď.                     
moku - piť, jesť
pona - dobrý, jednoduchý; dať do poriadku, opraviť
mi - ja (tiež predmetové pády: mne atď.) suli - veľký, vysoký, dlhý, dôležitý
moku - jedlo
sina - ty Grammatické výrazy
suno - slnko, svetlo li - oddeľuje podmet v 3. osobe
telo - voda, tekutý    od svojho slovesa (pozri poznámky nižšie)

 

Vety s podmetom mi alebo sina
Fajn, jedna z prvých zásad, ktorú sa musíte o Toki Pona naučiť je to, že nemá sloveso byť ako je tomu v slovenčine. Napríklad:
   mi pona. = Ja (som) dobrý.
   sina suli. = Ty (si) veľký/dôležitý.
Jednoducho povedzte mi alebo sina a potom dokončite vetu prídavným menom. Toto sú úplne najjednoduchšie vety v Toki Pona, avšak tu ste sa už stretli s niečím, na čo asi nie ste zvyknutý: Všetky tie obľúbené slová ako je, bol, a bude sa stratili. Zbohom im! Hoci sa vám to môže zdať divné, je to vlastne jednoduchšie, ak sa nad tým zamyslíte. Existujú aj iné jazyky, ktoré nemajú formu slovesa byť, takže si nemyslím, že neprítomnosť slovesa byť je až taká divná. Chce to len trocha cviku, aby ste si na to zvykli.

 

Nejednoznačnosť Toki Pona
Dobre, teraz príde ďalšia koncepcia, ktorá vám asi bude pripadať zvláštna. Všimli ste si, že niekoľko slov v slovníčku má viacero významov? Napríklad suli môže znamenať buď dlhý alebo vysoký... alebo veľký... alebo dôležitý. Teraz si už asi kladiete otázku, "Čo to má byť? Ako môže jedno slovo znamenať toľko rôznych vecí?" Nuž, vitajte vo svete Toki Pona! Pravdou je, že v Toki Pona je mnoho takých slov. Nakoľko má tento jazyk takú malú slovnú zásobu a je taký elementárny, dvojznačnosť je nevyhnutná. Avšak takáto vágnosť nie je nevyhnutne zlá vec: Kvôli nej je hovorca Toki Pona nútený zameriavať sa na samotný základný, nezmenený aspekt vecí, namiesto aby sa zameriaval na nepatrné detaily.

Ďalšia vec, v ktorej je Toki Pona nejednoznačný je to, že nedokáže špecifikovať, či je slovo v jednotnom čísle. (Existuje len jedna vec.) alebo v množnom (Existuje viacero vecí.) Napríklad jan môže znamenať buď "osoba" alebo "ľudia". -- Ak ste sa práve rozhodli, že Toki Pona je príliš ľubovoľný a že neexistencia množného čísla spôsobila, že pretiekol pohár vašej trpezlivosti, neunáhlite sa. Toki Pona nie je jediný kazyk, ktorý nešpecifikuje, či podstatné meno je alebo nie je v množnom čísle. Napríklad v japončine máte to isté. Takže, ak sa túto koncepciu naučíte teraz v Toki Pona, získate niektoré rovnaké zručnosti v omnoho kratšom čase. Táto myšlienka vás ukľudní, však?

 

"Sloveso"
A teraz budeme študovať ďalšiu vec, ktorá sa vám asi bude zdať zvláštna. Pozorujte tieto príklady:
   mi moku. = Jem. ALEBO Som jedlo.
   sina pona. = Ty si dobrý. ALEBO Dávaš veci do poriadku.
Opäť sme svedkami nejednoznačnosti Toki Pona. Nakoľko v Toki Pona chýba sloveso byť, presný význam sa stratil. moku by v tejto vete mohlo byť sloveso, alebo podstatné meno; rovnako ako pona by mohlo byť prídavné meno, alebo sloveso. V takýchto situáciách sa poslucháč musí opierať o kontext. Koniec koncov, ako často počujete niekoho vravieť Som jedlo? Dúfam, že nie veľmi často! Takže máte dostatočnú istotu, že mi moku znamená Jem.
U viet ako sina pona jestvuje ďalší spôsob, ktorý vám umožní špecifikovať, čo máte na mysli, avšak o tom sa dozviete v nasledujúcej lekcii.

Chýbajúci čas
"Slovesá" v Toki Pona nemajú čas.
   mi pona. = Som dobrý. ALEBO Bol som dobrý. ALEBO Budem dobrý.
Toto je ešte jeden príklad vágnosti Toki Pona. Ak je to absolútne nevyhnutné, vždy existuje spôsob ako povedať, že sa niečo odohralo v minulosti, prítomnosti, alebo budúcnosti, avšak to sa naučíme až oveľa neskôr.

 

Vety nemajúce mi alebo sina ako podmet
Už sme preskúmali vety s mi a sina ,čo sú najjednoduchšie možné vety v Toki Pona. U viet, ktoré nepoužívajú mi alebo sina ako podmet, existuje drobný zádrheľ, ktorý sa treba naučiť. Nie je to veľmi zložité; chce to len určitý cvik si to zapamätať a používať. Pozrite sa ako sa používa li:
   telo li pona. = Voda (je) dobrá.
   suno li suli. = Slnko (je) veľké.
   moku li pona. = Jedenie/jedlo (je) dobré.
li je gramatický výraz oddeľujúci podmet of svojho "slovesa". Zapamätajte si: Používa sa len vtedy ak podmet nie je mi alebo sina. Hoci sa vám li môže práve teraz zdať bezcenné , keď sa budete ďalej učiť Toki Pona uvidíte, že niektoré vety by mohli byť veľmi mätúce ak by nebolo li. Takže sa jeho používanie snažte precvičovať vždy keď máte príležitosť, až kým vám to nebude prirodzené.

 

Cvičenia
Pokúste sa preložiť tieto vety zo slovenčiny do Toki Pona.
   Ľudia sú dobrí.   
   Jem.   
   Ty si vysoký.   
   Voda je jednoduchá.   
   Jazero je veľké.   
A teraz sa pokúste preložiť tieto vety z Toki Pona do slovenčiny:
   suno li suli.   
   mi suli.   
   jan li moku.   

Všetky lekcie