prekladatelia.info

Prídavné mená, zložené podstatné mená a príslovky

 

Slovníček

ike - skazený, zlý, zložitý
jaki - špinavý, škaredý; haraburda
lawa - hlavný, vedúci; hlava; viesť          
len - šatstvo, obliekať
lili - malý
mute - mnoho(ý), veľa, veľmi
nasa - bláznivý, hlúpy, pochabý, divný
seli - teplý, horúci
sewi - vysoký(o), nadradený; obloha
tomo - dom, budova
utala - vojna, boj; bojovať
 

 

Prídavné mená a zložené podstatné mená
Ako by ste už mali vedieť, Toki Pona obsahuje minimálnu slovnú zásobu. Slovná zásoba s malým počtom slov sa pravdaže omnoho ľahšie naučí. V dôsledku toho však mnoho slov v tomto jazyku nejestvuje. Napríklad, nejestvuje tu žiadne slovo s významom priateľ. Nie sú tu ani žiadne slová znamenajúce vojak, auto, alebo topánka. Preto musíme často kombinovať rôzne slová, aby sme získali ekvivalent jediného slova v slovenčine. Napríklad, takto sa v Toki Pona povie priateľ:
   jan (osoba) + pona (dobrý) = jan pona
jan pona v slovenčine doslova znamená osoba dobrá (alebo, ako by sme povedali v normálnej slovenčine dobrá osoba). Kvôli malej slovnej zásobe Toki Pona to taktiež však znamená priateľ.

Ako vidno, adjektívum (pona vo vyššie uvedenom príklade) sa dáva za podstatné meno a nie pred neho. Preto som povedal jan pona a nie pona jan. Toto sa vám nepochybne bude zdať neuveriteľne nemotorné, ak hovoríte len po slovensky. Avšak, v mnohých jazykoch je to tak (vrátane španielčiny, taliančiny a francúzštiny, ktoré kladú väčšinu adjektív postpozične). Nebude ľahké sa zbaviť celoživotných pút slovenčiny, avšak z osobnej skúsenosti viem, že odmena bude stáť za to, kedže sa tým značne rozšíri vaše myslenie a budete schopný veci chápať novým, osviežujúcim spôsobom.

Okrem takých adjektív ako je pona sa mnoho slovies často používa vo forme prídavných mien.
   1. jan - osoba
      pakala - ublížiť
      jan pakala - zranená osoba, obeť, atď.
   2. ilo - nástroj
      moku - jesť
      ilo moku - nástroj na jedenie, ako je vidlička alebo lyžica

K podstatnému menu môžete pripojiť viac ako jedno prídavné meno s cieľom dosiahnuť želaný význam:
   jan - osoba
   jan utala - vojak
   jan utala pona - dobrý vojak
   jan utala pona mute - mnoho dobrých vojakov
   jan utala pona ni - tento dobrý vojak
Ako ste si azda všimli, ni a mute sa dávajú na koniec slovného spojenia. Toto sa deje takmer vždy. Je to preto, že slovné spojenia sa vytvárajú postupne, adjektíva teda treba usporiadať organizovane a logicky. Napríklad, všimnite si odlišnosti v týchto dvoch spojeniach:
   jan utala pona - dobrý vojak
   jan pona utala - priateľ bojovník, poskok, apod.

Nasleduje zoznam užitočných kombinácií adjektív zložených zo slov, ktoré ste sa už naučili a ktoré sú dosť bežné. Pokúste sa domyslieť si ich doslovný význam:
   ike lukin* - škaredý
   jan ike - nepriateľ
   jan lawa - vodca, vedúci
   jan lili - dieťa
   jan sewi - Boh
   jan suli - dospelý
   jan unpa - milenec, prostitútka
   ma telo - blato, močarisko
   ma tomo - mesto
   mi mute - my, aj predmetové pády nám, atď.
   ona mute - oni, aj predmetové pády im, atď.
     Poznámka: Zatiaľ čo táto štruktúra je nepochybne gramaticky správna, väčšina súčasných
       hovorcov používa jednoduché ona. Môžete sa rozhodnúť, čo vám najlepšie vyhovuje.

   pona lukin* - pekný, atraktívny
   telo nasa - alkohol, pivo, víno
   tomo telo - záchod, umyváreň

* Všimnite si, že samotné pona lukin a ike lukin môžete použiť len po li. (Napríklad: jan ni li pona lukin - Ten človek je pekný.) Existuje spôsob ako pripojiť tieto spojenia priamo k podstatnému menu pomocou pi, avšak musíme si najskôr prebrať dôležitejšie veci, než sa k tomu dostaneme.

Privlastňovacie zámená
Ak chcete povedať môj a tvoj, použite zámená a zaobchádzajte s nimi ako s hocijakým iným adjektívom:
   tomo mi - môj dom
   ma sina - tvoja krajina
   telo ona - jeho/jej voda
S ostatnými slovami sa zaobchádza rovnako:
   len jan - niečie šaty
   seli suno - slnečné teplo

 

Príslovky
Viem, že sme v tejto lekcii prebrali množstvo ťažkých tém. Príslovky v Toki Pona by mali byť pre vás našťastie celkom jednoduché, tak ešte vydržte pár minút a skončíme.

V Toki Pona príslovka jednoducho nasleduje sloveso, ktoré modifikuje. Napríklad:
   mi lawa pona e jan. -- Dobre vediem ľudí.
   mi utala ike. -- Zle bojujem.
   sina lukin sewi e suno. -- Pozeráš hore na slnko.
   ona li wile mute e ni. -- Veľmi to chce.
   mi mute li lukin lili e ona. -- Sotva sme to videli/zbadali.

 

Cvičenia
Najskôr sa presvedčite do akej miery dokážete pochopiť nasledovnú báseň. Všetky slová a pojmy poznáte, takže by ste ju mali pochopiť. Potom si overte preklad každého riadku. A teraz k našej básni:

mi jo e kili.
ona li pona li lili.
mi moku lili e kili lili.

Pokúste sa tieto vety preložiť zo slovenčiny do Toki Pona.
   Vodca pil špinavú vodu.   
   Potrebujem vidličku.   
   Nepriateľ na nich útočí.   
   Ten zlý človek má divné šaty.   
   Vypili sme veľa vodky.   
   Deti pozorujú dospelých.   
A teraz sa pokúste previesť tieto vety z Toki Pona do slovenčiny:
   mi lukin sewi e tomo suli.   
   seli suno li seli e tomo mi.   
   jan lili li wile e telo kili.   
   ona mute li nasa e jan suli.   
      Všimnite si, že hoci je nasa typicky adjektívum, tu sa použilo ako sloveso. Šikovné, však?

 

¡Ay caramba! Posledné dve lekcie, a najmä táto, vám mohli pripadať naozaj ťažké. Prišiel čas, kedy sa budete musieť pokúšať začať rozmýšľať sám, namiesto, aby ste sa predovšetkým opierali o slovenčinu. Ak vám to ešte celkom nedochádza, nevadí; treba sa to naučiť praxou v spoločnosti iných, aby sa vám to časom vžilo. A ak ste ešte stále skľúčený, zvážte naledovnú vec: Ak ste sa učili a precvičovali slovnú zásobu týchto posledných troch lekcií ako je treba, už ste sa naučili viac ako štvrtinu všetkých slov v Toki Pona! Pokračujte v tejto užitočnej činnosti!

Všetky lekcie