Slovensko ruský právny a ekonomický slovník

Právo, ekonomika, obchod a ďalšie odvetvia

28 381 hesiel


Hľadaný termín (prečítajte si prosím červený text nižšie!!!):

»Znak % reprezentuje akýkoľvek reťazec znakov a je spravidla potrebný: napr. bankový% vyhľadá bankový účet, bankový audit apod.
Podobne %úradník vyhľadá bankový úradník, ministerský úradník atď. Znak možno použiť aj pri hľadaní v rus. preklade: napr. %сооб%«


(c) Ing. Gabriela Sakmárová, 2014

Prekladatelia FO:
Ing. Gabriela Sakmárová, úradné preklady z/do ruštiny, Tel.: +421 949 259 359, gsakmarova@gmail.com, Košice
Mgr. Irena Majcherová, úradné preklady z/do ruštiny, Tel.: 055/6220501, 0910 367 903, majcher.irena@gmail.com, Košice

Дух сотрудничества - это самая лучшая конкуренция.

Ste (úradný) prekladateľ v inom jazyku ako je ruština a vytvárate si súkromný slovník v textovom či inom formáte? Rád vám ho zadarmo umiestnim na tento web v takejto databázovej forme aj s vašimi kontaktnými údajmi. Napíšte mi na adresu prekladatelia.info(slimák)gmail.com.


Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, Ing. Norbert Mázik

Request No.: 4030

Iné odkazy:
Portál prekladateľov