prekladatelia.info

Jednotka a Dvojka * One and Two


Vybrali sa Jednotka a Dvojka spolu na výlet slnečnou krajinou. One and Two decided to take a trip through a sunny countryside.
Jednotka bola štíhla, malinká a nepotila sa tak veľmi ako Dvojka, čo mala dvojitú bradu. One was slim and tiny and did not sweat as much as Two, who had a double chin.
Po nejakej polhodine cesty vyšli na kopec, kde rástol veľký rozvetvený buk a Dvojka vraví Jednotke: After some half-an-hour's walk, they climbed a hill, where a big branched beech tree was growing and Two says to One:
- Sadneme si pod strom a odpočinieme si v tieni, mne je veľmi teplo. - We'll rest a while in the shadow, I am much too hot.
Jednotka súhlasila, hoci jej nebolo až tak horko, no náš buk bol rozvetvený takým zvláštnym spôsobom, že tieňa bolo dosť len pre jedno číslo. One agreed, though she did not feel as hot, but our beech tree was branched in such a way as to provide enough shade for one number only.
- Ja budem v tieni, lebo som dvakrát taká ako ty,- povedala Jednotke. - I will be in the shadow, because I am twice as big as you are,- she said to One.
Jednotke sa to nepáčilo, lebo hoci z nej netieklo tak veľmi ako z Dvojky, predsa len bolo v tieni príjemnejšie. One did not like it for though she wasn't sweating as profusely as Two, one felt more comfortable in the shade nevertheless.
- Nesúhlasím! Ty si súčet dvoch takých ako som ja a bezo mňa by si bola obyčajná nula! - I don't agree! You are a sum of two such as me, without me you would be just a zero!
Ja by som mala sedieť v tieni! Avšak my jednotky sme jedničky aj preto, že radšej ustúpime, než by sme sa mali hádať o kúsok miesta pod slnkom. I should be the one to sit in the shade! But we ones are number ones also because we'd rather give in than having a fight over a spot in the sun.