prekladatelia.info

Registrácia prekladateľa / Translator registration


Zoznam prekladateľov na tomto portáli je prispievateľský, tzn. prekladatelia v zozname prispievajú na náklady na hosting, ktorý sa zaplatí vždy na rok. Poradie prekladateľov v zozname je náhodné, čo je v prípade internetových zoznamov tohto typu jedinečná vlastnosť. Príspevok na hosting vo výške 1 € ročne je dobrovoľný. Prispievatelia majú vyššiu prioritu, tzn. zobrazujú sa v zozname na vrchných pozíciách. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet prekladateľov v zozname, najmä na teritoriálnom princípe!