Slovensko anglický právny a ekonomický slovník

Právo, ekonomika, obchod a ďalšie odvetvia

23 454 hesiel


Hľadaný termín (prečítajte si prosím červený text nižšie!!!):

»Znak % reprezentuje akýkoľvek reťazec znakov a je spravidla potrebný: napr. nový% vyhľadá nový majiteľ, Nový zákon apod.
Podobne %úprava vyhľadá právna úprava, jazdná súprava atď. Znak je niekedy nutné použiť súčasne pred i za slovom, príklad pri hľadaní v angl. preklade: %commodity% Všimnite si rozdiel vo výstupe medzi %lekár a %lekár%«


(c) Ing. Norbert Mázik, 2014

Prekladatelia FO:
Ing. Norbert Mázik, úradné preklady z/do angličtiny, Tel.: 02/44452070, 0949639723, n.mazik@gmail.com, Bratislava - Nové Mesto

The spirit of co-operation shall be(at) the best competition

(Anfang von Terrible)

Ste (úradný) prekladateľ v inom jazyku ako je angličtina a vytvárate si súkromný slovník v textovom či inom formáte? Rád vám ho zadarmo umiestnim na tento web v takejto databázovej forme aj s vašimi kontaktnými údajmi. Napíšte mi na adresu prekladatelia.info(slimák)gmail.com.


%

Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, Ing. Norbert Mázik

Request No.: 15514

Iné odkazy:
Portál prekladateľov