Právny slovníček

slovensko - taliansky

 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 


<<  <  Strana 1 z 12  >  >>
za úplatu oneroso
zabavenie sequestro
zabavený sequestrato
zabaviteľný confiscabile
zabaviť sequestrare
zabezpečenie previdenza
zabitie uccisione
zabiť uccidere
zablokovaný bloccato
zablokovať bloccare
zabrániť prevenire
zachovanie mantenimento
zachovať mantenere
zachrániť salvare
zachádzanie trattamento
zadať aggiudicare
zadržanie ritenzione
zadržaný detenuto
zadržať trattenere
zadávateľ appaltante
zahraničie estero
zahrnúť includere
zahájená vec litispendenza
zahájiť promuovere
zainteresovať conteressare
<<  <  Strana 1 z 12  >  >>

» Copyright: (c) Ing. Norbert Mázik, 2009; Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, 2009 «


prekladatelia.info