Právny slovníček

slovensko - taliansky

 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 


<<  <  Strana 1 z 3  >  >>
tajné dohovorenie collusivo
tajný segreto
tajný dohovor collusione
tajomstvo segreto
talár toga
tarifná tariffario
taxa tassa
taxatívny tassativo
telo corpo
teritorialita territorialita
termín termine
terorista terorista
terorista spolupracujúci s justíciou pentito
terorizmus terrorismo
terorizovať terroriziare
testovať testare
text testo
tichý tacito
tichý súhlas acquiescenza
tisk stampa
tlmočiť interpretare
tovar merce
továreň fabbrica
transakcia transazione
transplantácia trapianto
<<  <  Strana 1 z 3  >  >>

» Copyright: (c) Ing. Norbert Mázik, 2009; Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, 2009 «


prekladatelia.info