Právny slovníček

slovensko - taliansky

 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 


<<  <  Strana 1 z 5  >  >>
rada consiglio
radiť consigliare
rana percossa
rasizmus razzismo
raziť coniare
realizovať realizzare
realizácia realizzazione
rebélia ribellione
recidivista recidivo
recidíva recidiva
recyklovanie riciclaggio
redukovať ridurre
reeskont risconto
reeskontovať riscontare
referendum referendum
referovať riferire
reforma riforma
reformovať riformare
register registro
rehabilitovať riabilitare
rehabilitácia riabilitazione
reinvestovať rinvestire
rejdár armatore
rekonštrukcia ricostruzione
rekonštruovať ricostruire
<<  <  Strana 1 z 5  >  >>

» Copyright: (c) Ing. Norbert Mázik, 2009; Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, 2009 «


prekladatelia.info