Právny slovníček

slovensko - taliansky

 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 


<<  <  Strana 1 z 22  >  >>
parafa parafa
parafernálny parafernale
parafovať parafare
parcela particella
parcelácia lottizzazione
parlament parlamento
parlamentné obdobie legislatura
pasívny passivo
pasívum passivo
patent brevetto
patentovaný brevettato
patentovať brevettare
patriť appartenere
pašeráctvo contrabbando
pašerák contrabbandiere
penalizácia depenalizzazione
peniaze denaro
penzionovanie pensionamento
penále penale
petícia petizione
pevnostné väzenie casammata
pečať sigillo
pečiatka timbro
peňažitý pecuniario
peňažný dar regalia
<<  <  Strana 1 z 22  >  >>

» Copyright: (c) Ing. Norbert Mázik, 2009; Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, 2009 «


prekladatelia.info