Právny slovníček

slovensko - taliansky

 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 


<<  <  Strana 1 z 10  >  >>
obchod commercio
obchodník trafficante
obchodovateľný negoziabile
obchodovať commerciare
obdarovaný donatario
obec municipio
obecný municipale
obeť vittima
obežník circolare
obhajoba patrocinio
obhajovať patrocinare
obhájca difensore
objednanie arruolamento
objektivita imparzialita
objektívnosť obiettivita
objektívny obiettivo
objem, obsah volume
obliehať assediare
obligačný obbligazionario
obmedzenie restrizione
obmedzený limitato
obmedziť restringere
obmedzujúci restrittivo
obnova riarpertura
obnova riadenia revocazione
<<  <  Strana 1 z 10  >  >>

» Copyright: (c) Ing. Norbert Mázik, 2009; Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, 2009 «


prekladatelia.info