Právny slovníček

slovensko - taliansky

 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 


<<  <  Strana 1 z 1  >  >>
jazdný pruh corsia
jed veleno
jediný unico
jednanie udienza
jednateľ bez príkazu gestore
jednať operare
jednať, rokovať trattare
jednoduchý semplice
jednohlasnosť unanimita
jednohlasný unanime
jednostrannosť unilateralita
jednostranný unilaterale
jednotka unita
jednotlivec privato
juxtový zoznam bollettario
<<  <  Strana 1 z 1  >  >>

» Copyright: (c) Ing. Norbert Mázik, 2009; Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, 2009 «


prekladatelia.info