Právny slovníček

slovensko - taliansky

 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 


<<  <  Strana 1 z 2  >  >>
hanlivý infamante
hanobenie vilipendio
hanobiť vlipendere
havária avaria
helma casco
hierarchia gerarchia
hlasovacie právo voto
hlasovanie votazione
hlasovať votare
hlasovať v užšej voľbe ballottare
hlavné mesto (kraja) capoluogo
hliadka guardia
hluchonemý sordomuto
hnuteľnosť mobile
hnuteľný mobile
hodina ora
hodnota valore
holding holding
holý nudo
hon caccia
honorovať onorare
honorár palmario
hospodárska súťaž concorrenza
hospodárstvo economia
hotel albergo
<<  <  Strana 1 z 2  >  >>

» Copyright: (c) Ing. Norbert Mázik, 2009; Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, 2009 «


prekladatelia.info