Právny slovníček

slovensko - taliansky

 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 


<<  <  Strana 1 z 2  >  >>
banka banca
bankovka banconota
bankovný bancari
bankrot bancarotta
bankár banchiere
batožina valigia
baňa miniera
bez majiteľa giacente
bez podstatnosť insussistenza
bezpečnosť sicurezza
bezplatné poskytnutie liberalita
bezplatný gratuito
bezpredmetnosť infondatezza
bezpredmetný infondato
beztrestnosť impunita
bezúhonnosť castigatezza
bežať decorrere
bežný ordinario
bigamia bigamia
bitka zuffa
blok blocco
blokáda assedio
bod capo
bohatstvo ricchezza
boj lotta
<<  <  Strana 1 z 2  >  >>

» Copyright: (c) Ing. Norbert Mázik, 2009; Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, 2009 «


prekladatelia.info