Právny slovníček

slovensko - taliansky

 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 


<<  <  Strana 1 z 3  >  >>
absolútna assoluto
administratívny amministrativo
adopcia adozione
adopcia, osvojenie affiliazione
adoptant adottato
adoptovaný adottato
adoptovať affiliare
adoptujúci adottante
adoptívna rodina famiglia adottivo
adresa indirizzo
adresát destinatario
advokát avvocato
agent agente
agentúra agenzia
agresia aggressione
agresor aggressore
agroturistika agriturismo
akceptant accettante
akceptácia accettazione
akcionár azionista
akciový azionario
aklamácia acclamazione
akt, úkon atto
aktivum attivo
aktívum avere
<<  <  Strana 1 z 3  >  >>

» Copyright: (c) Ing. Norbert Mázik, 2009; Programming: (c) Ing. Igor Pagáč, 2009 «


prekladatelia.info