prekladatelia.info

Kráľova reč /The King's Speech/


Koktanie a zajakávanie môže predstavovať problém pre každého, najmä ak sa od ľudí vyžaduje, aby rečnili pred obecenstvom. V prípade kráľa Juraja VI, koktavého kráľa Anglicka počas II. svetovej vojny, bolo toto ochorenie o to viac skľučujúce. Potreba rozhodne a asertívne prehovoriť v rozhlase, aby upokojil obavy Britov počas vojny, bola pre Juraja a jeho hlasivky mimoriadne ťažká záležitosť.

Režisér Tom Hooper vyrozprával príbeh Juraja VI znamenite a zručne. Colin Firth a Helena Bonham Carter sa zmocnili úlohy kráľa a kráľovnej s takým zápalom a presvedčivosťou, že do konca filmu budete chcieť uveriť, že v tom čase skutočne boli kráľom a kráľovnou. Geoffrey Rush je taktiež skvelý v úlohe Lionela Loguea, neúspešného austrálskeho herca, z ktorého sa stal rečový terapeut a nakoniec najlepší priateľ kráľa Juraja VI.

Colin Firth, ktorého dobre poznáme z filmov, ktorých ústrednou témou je láska, ako je napr. Pýcha a predsudok, predviedol celkom novú stránku svojho herectva. Firth bravúrne zvládol koktanie, ktoré je nútený používať po celý čas trvania filmu a disponuje potrebnou vážnosťou na to, aby mohol hrať kráľa, avšak ukáže aj svoju zraniteľnú stránku, keď sa koktajúc obracia na iných. Firth sa doslova transformuje na postavu, ako to predviedol v mnohých svojich filmoch, najmä vo filme A Single Man. Helena Bonham Carter, ktorá je dobre známa svojimi nevšednými a nemilosrdnými postavami, je milujúca a oddaná svojmu manželovi a maximálne sa snaží mu pomáhať.

Hlavné scény filmu sa sústreďujú na postavy Firtha a Rusha a na ich vnútrný a vonkajší boj proti kráľovmu koktaniu. Firthova tvrdohlavosť v úlohe kráľa a Rushova otvorenosť v úlohe Lionela sa počas celého filmu dostávajú do konfliktu a prebieha medzi nimi duševný zápas, ktorý pri sledovaní filmu doslova cítite. Ku koncu filmu dochádza k rozhodujúce scéne, kedy kráľ Juraj VI zistí, že Lionel mu nehovoril pravdu o svojej kvalifikácii terapeuta. Firth vybuchne hnevom a Loguea vyhodí, avšak tento sa tvári, že ho nepočuje. Nezhoda pokračuje tým, že sa Logue kráľa opýta, prečo by ho mal počúvnuť a kráľ zvolá,“Pretože mám hlas!“ Táto veta rezonuje v kráľovej mysli, keďže si uvedomí, že vskutku má hlas a dokáže hovoriť tak, že ho ľudia budú počúvať.

Väčšina filmu sa odohráva v interiéroch a miestnosti sú filmované veľmi precízne a podrobne. Vo väčšine historických filmových dramatizácií o kráľoch vidno grandiózne paláce a tanečné sály. Film Kráľova reč je omnoho subtílnejší. Namiesto rozshiahlych statkov sa film nakrúcal v malých miestnostiach a dlhých chodbách, čím sa stáva osobnejším a prostredie postáv intímnejším.

Film vrcholí príhovorom kráľa Juraja VI v rozhlase, v ktorom verejnosti vysvetľuje, že Anglicko ide do vojny s Nemeckom. Firth and Rush sú takmer dokonalí v tejto scéne, ktorá film zakončuje s pocitom dobre odvedenej práce.

preklad NM

Všetky preklady recenzií