prekladatelia.info

BolwieserTúto recenziu píšem v editore VIM, klonu známeho vi, ktorého používanie považuje zakladateľ projektu slobodného softvéru GNU za pokánie. Pokánie by však mala robiť manželka hlavnej postavy Fassbinderovho rovnomenného filmu Bolweiser, Hanni /Elisabeth Trissenaar/. Jej manžel vykonáva ako radový člen NSDAP funkciu prednostu stanice a svojej kyprej manželke by asi ťažko niečo vedel odoprieť. Ona to dobre vie a požiada ho o súhlas, aby svoje veno požičala obecnému mäsiarovi, s ktorým následne začne mať milostný pomer

Dielo osobnej skazy však musia žene ľahkých mravov pomôcť dokonať bezcharakterní ľudia. V krčme robia v prítomnosti prednostu narážky na správanie Hanni, až je tento nútený ostentatívne odísť. Doma pochopiteľne nasledujú hádky a konflikty, ktoré vyústia do súdneho procesu, v ktorom sa Tučko /Kurt Raab/, ako Hanni svojho manžela familárne nazýva, dopustí krivej prísahy, ktorej účelom je chrániť svoju česť.

Silným momentom filmu je ako Tučko leží na manželskej posteli a striedavo hladí a bije nočnú košeľu svojej manželky, presne v štýle Catulovho slávneho výroku: Nenávidím a milujem a oboje cítim ako zdroj nesmierne dotieravých múch. Čitatelia mi snáď prepáčia, že som výrok trocha modifikoval, a to aj napriek tomu, že za čias rímskeho básnika ešte nabolo žiadne GNU.

Keď si potom roztopašná a vrtošivá Hanni začne nový pomer s uhladeným kaderníkom z Mníchova a v dôsledku toho sa odmietne ďalej stýkať s mäsiarom a navyše od neho požaduje vrátenie veľkého finančného obnosu, tento sa pomstí tým, že oznámi úradom skutočnosť, že sa Tučko dopustil trestného činu. Súd Bolweisera odsúdi na 5 rokov väzenia, kde nakoniec podpíše súhlas s rozvodom.

Napriek tomu, že táto recenzia vzniká za pomoci digitálnej technológie, Fassbinderov film je výsostne analógový. Herecké výkony vo filme, a to najmä Hanni a jej manžela, sú však veľmi dobré. Na pozadí väčšiny ťažiskových scén neustále škrieka papagáj; je to akoby prostestoval proti skazenej ľudskej povahe, pretože aj neveru možno považovať za koreň všetkého zla, ak na chvíľu dokážeme zabudnúť na peniaze.


napísal NM za pomoci GNU/VIM

Všetky preklady recenzií