prekladatelia.info

Pomenovať, či nepomenovať?


Sú určité skutočnosti, predmety, javy, ktoré majú či už v dnešnej spoločnosti alebo od dávnych čias zaužívané pomenovanie. Nepremýšľame nad tým ako ich nazvať, pre bežné a účelné fungovanie komunikácie majú prislúchajúce názvy. Stolička bude vždy stoličkou, v mierne odlišnom prevedení bude prípadne kreslom alebo sedadlom. Slnko nikdy nenazveme inak ako slnkom, pokiaľ sa samozrejme nechceme vyjadriť obrazne či dať textu umelecký nádych – v tom prípade sa z neho stane napríklad žeravá guľa.

Iné to býva s pomenovaním skúsenosti, udalosti. Predstavte si nasledujúcu situáciu.

Traja kamaráti sa pri poháriku a diskusii nepohodli v istých skutočnostiach a hádka vyústila do bitky. Kamarátska potýčka, ktorá sa po niekoľkých minútach bez vážnej fyzickej ujmy upokojila. Taký je pohľad pozorovateľa, no pozrime sa čo sa odohrávalo v hlavách účastníkov mely, keď si po všetkom znovu zasadli za stôl k poháriku.

„Tak to sme dopadli, toto sa medzi kamarátmi nestáva, neviem či im ešte môžem dôverovať“, rozmýšľa jeden.

Druhý sa v mysli usmieva: “Toto sú praví kamaráti – vieme si povedať do očí aj sa potĺcť, opäť sa udobriť a sadnúť späť k debate“.

Posledný je zahľadený na fotografiu na stene a uškŕňa sa nad tvárami známych, ktoré horko-ťažko rozpoznáva. To, čo sa len pred chvíľkou odohralo, už vypustil z hlavy. Nehodnotí. Nepomenováva. Možno považoval túto bitku za bezvýznamnú. Alebo jednoducho ide ďalej, neobracia sa späť.

Niekedy sa naozaj neoplatí hľadať slová a pomenúvať, či už v mysli pre seba, alebo nahlas. Nie je to potrebné, alebo to nie je v danom momente ani možné. V každom prípade sme to my, kto si vyberá, či to, čo sa práve deje, je radosťou alebo utrpením a akými výrazmi to opíšeme. Navlas rovnakú situáciu vnímali dve osoby úplne odlišne, a podľa toho ju v svojej mysli pomenovali.

Ak popisujeme napríklad životnú príhodu, vážme slová. Slová, frázy a vety sú akýmsi heslom, kľúčom k obrazu nášho sveta. Preto je dôležité a osožné poznať význam slov a mať bohatú slovnú zásobu. Robí to život človeka zaujímavejším, šťastnejším a kvalitnejším.

DW