prekladatelia.info

Medzinárodný interpunkčný súd


Dvojbodka a pomlčka dali podanie na Medzinárodný interpunkčný súd (ďalej len "MIS").

V spore išlo o to, ktorá z nich má byť prednostne, alebo dokonca výsostne používaná ako uvádzací znak. Spor sa tiahol ako tri bodky za vetou, ktoré by mohli byť aj desiatimi bodkami. Najskôr sa samotní členovia senátu sporili, či vôbec môžu interpunkčné znamienka ako súkromné osoby súd osloviť bezprostredne, alebo je potrebné, aby si našli právneho zástupcu vo forme morfémov vyššieho rádu, ako je napríklad citoslovce ach.

Ach, zasa ja, - reagovalo citoslovce na túto kauzu, o ktorej sa dozvedelo z denníka Daily Grammar.

Ach napísalo MIS, že nevidí dôvody, prečo by sa aj interpunkčné znamienka nemohli obracať na súd priamo. Súd toto vzal do úvahy (ach malo v oblasti právne-gramatickej vedy pomerne veľkú váhu) a proces sa nakoniec začal exkluzívne z podnetu dvojbodky a pomlčky. K rozhodnutiu prispel aj fakt, že sa Ach vo svojom liste odvolávalo na známy spor ohľadne dôležitosti postavenia interpunkčných znamienok (tzv. problém "Hovorím-ti-dnes, budeš-so-mnou-v-raji versus Hovorím-ti, dnes-budeš-so-mnou-v-raji").

Na prvé pojednávanie, na ktorom sa prerokúvala jurisdikcia sa dvojbodka nedostavila, lebo sa jej veľmi blbo chodilo na jednej bodke. Vlastne doskackala až pred budovu MIS v Svätom Petersburgu, ale tam odpadla od únavy.
Pomlčka to mala ľahšie, lebo sa mohla plaziť.

- A kde je dvojbodka?- opýtal sa vážne predseda senátu a napravil si parochňu.
- Viem ja?! - odpovedala pohotovo pomlčka.
- Odpovedajte slušne, lebo vás dám vyviesť zo súdnej siene. Môžem vás nechať aj zatvoriť na dva dni medzi hranaté zátvorky. - vraví predseda neformálnym tónom ex offo.

Po tomto extempore sa pomlčka neodvážila už nič povedať a ďalej na pojednávaní vystupovala viac menej v kútiku in absentia.
Sudcovia sa poradili a prišli so šalamúnskym riešením problému.

MIS týmto rozhodol takto:-

Ako uvádzací znak sa bude v ďalšom používať dvojbodka v kombinácii s pomlčkou.

V odôvodnení rozsudku bolo čosi o problémoch s chôdzou na strane dvojbodky a obavy s možného podania z dôvodu jej diskriminácie. Taktiež by tamtiež mohla požiadať o nové pojednávanie s porotou s rizikom, že v porote by boli samé bodky a dvojbodky.

Ďalšie užitočné pravidlo je teda na svete, no každý si uvádzací znak aj tak píše, ako sa mu zachce, lebo sloboda sa nedá prejudikovať, ba ani ani vydobyť, ako už všetci vieme.

NM