prekladatelia.info

Hieronymove slzy


(krátka správa o udalosti)

Hieronymove dni sa konali 17. októbra 2013 na pôde UK.

Ako prekladateľ som sa zúčastnil druhej a tretej časti, čo bola asi škoda, nakoľko pán Hevier mi je sympatický svojou kritikou frázy "o tom to je" a nikdy som ho naživo nemal možnosť vidieť.

V druhej z nich hostia - traja prekladatelia a jeden zástupca prekladateľskej agentúry - rozprávali hlavne na tému euro v rôznych pádoch, ktoré boli často chybné.

Vysokoškolský pedagóg vysvetlil, že vláda čo do príspevkov ohodnotí každého študenta prijatého na štúdium v odbore prekladateľstva a tlmočníctva koeficientom napr. 1,3, kým študentov odboru učiteľstva len koeficientom napr. 0,8, čo znamená, že fakulta prijme viac študentov do prvého menovaného odboru, hoci absolútna väčšina z nich skončí v dátových centrách IBM, tzn. nikdy nebudú prekladať.

Diváci sa dozvedeli, že honorár väčšiny prekladateľov sa pohybuje v rozmedzí približne 7-15 eur za normostranu. Zástupca prekladateľskej agentúry odporučil prekladateľom, ktorí prekladajú priamo pre klientov, tzn. nie cez agentúru, aby dávali vyššie ceny, ako sú tie, ktoré im platí agentúra, hoci to nemusí byť až dvojnásobok. Budem túto jeho radu nosiť pod srdcom, hoci som chlap.

Druhá časť, ktorej hostia boli prekladatelia, pedagóg/riaditeľ tlmočníckeho ústavu a zástupca Ministerstva spravodlivosti, bola venovaná tzv. súdnym prekladom, najmä novele zákona 382/2004. Zástupca ministerstva v rýchlej prezentácii vysvetlil prítomným „pramene“ príslušnej novely.

Následne prečítal súdny prekladateľ pripomienky prekladateľskej obce k novele zákona: zvýšenie tarifnej odmeny za preklad, zákaz sprostredkovania tohto druhu prekladu, možnosť na čas prerušiť výkon činnosti prekladateľa na vlastnú žiadosť, fixáciu tarifnej odmeny, tzn. aby táto suma nemohla byť nižšia a taktiež bol predložený návrh, aby nebolo zvýšené poistné prekladateľov a tlmočníkov na úroveň znalcov, pričom tento návrh zástupca ministerstva zamietol s tým, že zvýšenie predstavuje len 4 eurá mesačne. Žiada sa mi dodať, že vlastne ide len o 0,13 eura denne, resp. 0,005 eura za hodinu, no poisťovne tým získajú 48 000 eur ročne, nakoľko prekladateľov a tlmočníkov je približne tisíc. Na otázku, či je počet poistných udalostí vysoký, resp. aký je vysoký, dostali prekladatelia odpoveď, že poistné udalosti sú a predpokladá sa, že ich bude viac. Požiadavka fixácie zmluvnej odmeny bola zamietnutá s odvolaním sa na smernicu EÚ, ktorá upravuje verejné súťaže. Návrh na zvýšenie odmeny bol ministerstvom prijatý s pochopením; žiaľ ministerstvo nemôže sľúbiť niečo, čo nedokáže splniť. Súhlasím, že ministerstvo peniaze netlačí, tak ako to robia banksteri po celom svete.

Vysvetlenie, prečo nemožno zakázať sprostredkovanie úradných prekladov som, priznám sa, celkom nepochopil, azda aj pre krátkosť času, ktorý bol k dispozícii a komplexnosť tejto otázky. Každopádne som nemal pocit, že Lex a Jus sú tu v rovnováhe, no v kontinentálnom práve je to jednoducho zatiaľ tak a nielen v tejto oblasti činnosti.

Zvyšnému návrhu sa v novele pravdepodobne vyhovie.

Svätcovi, podľa ktorého bola udalosť nazvaná nakoniec asi neostáva nič iné, ako si hore poplakať a oddelenia ľudských zdrojov dátových centier IBM budú mať širokú možnosť výberu, apoň taký vo mne zanechal dojem občasný výbuch smiechu prítomných študentov.

Na druhej strane je fajn, že existuje platforma, kde sa súčasní a budúci prekladatelia dozvedia, aký je stav v tejto oblasti neutešený.

NvA