prekladatelia.info

Prvé dojmy z elektronického denníka


Ak ste prekladateľ zapísaný v zozname MSpSR, iste aj vám prišla obálka s prihlasovacími údajmi do zbrusu nového denníka prekladateľa.V tomto článočku sa s vami podelím o prvé dojmy.

Systém vás po prihlásení prostredníctvom zaslaného hesla vyzve k jeho zmene. Mne to trvalo troška dlhšie, nakoľko nie som zvyknutý vyrábať natoľko bezpečné heslá. Ako bývalý programátor viem, že niet takého hesla, ktoré by sa nedalo zlomiť. Ak ste Julian Assange, napríklad. Na druhý deň som sa nevedel prihlásiť a po chvíli som zistil, že zadávam neprávne heslo:)

Vpravo hore sa nachádza tlačidlo, ktorým vytvoríte nový prekladateľský úkon. Vyzerá približne takto:


Odvážne som klikol na toto tlačidlo, dokonca dvakrát a hneď sa vytvorili dva koncepty:Tieto koncepty som následne chcel vymazať tlačidlom "Zrušiť úkon", pretože mienim denník používať až od júla 2016, ako si to vyžaduje príslušná legislatíva. Avšak toto nebolo možné urobiť, tak som zavolal na ministerstvo, kde mi dali adresu elektronickej pošty znalec@justice.sk. Na uvedenú adresu som zaslal dopyt, či môžem nevymazateľné koncepty použiť o pol roka na zaevidovanie reálneho prekladateľského úkonu. Odpoveď som zatiaľ nedostal, no keďže si predpisy vyžadujú zapísať úkon do denníka najneskôr do 3 dní, predpokladám, že v praxi bude nutné si takéto koncepty vyrobiť dopredu aspoň tri či štyri, inak nebude možné doložku prekladu opatriť číslom úkonu, a teda vyhotoviť prípadný urgentný preklad, najmä ak vypadne server ministerstva, či vaše osobné pripojenie k internetu.

Toto sú pravdaže len moje dohady, nakoľko majú prebehnúť školenia a na webe sa má objaviť príručka k používaniu denníka. Z obrázka hore vidno, že úkony sú síce číslované sekvenčne, ale asi globálne pre všetkých znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, tzn. že v prípade nedostupnosti stránky nemôžete očakávať, že po čísle 201657 pôjde 201658, čo je tiež zjavné z obrázka. Zatiaľ teda len toľko.

A na záver odkaz na príručku k denníku.

NvA