prekladatelia.info

Cyklické vety


Cyklická veta je bez začiatku a bez konca podobne ako život v ponímaní Vivekanandu.
Cyklicka veta je teda veta večná na rozdiel od bežných viet, ako je napríklad aj táto. Alebo tá predtým, prípadne veta, ktorá ešte len má prísť.
Určite sa po tomto krátkom úvode už neviete dočkať ako taká cyklická, kruhová, nekonečná, či neukončená veta vlastne vyzerá, no musím vás ešte chvíľu napínať a nudiť obyčajnými, a azda pre vás i už ošúchanými vetami, pretože je to práve tento druh viet, ktoré použijeme na analýzu a rozbor cyklických viet.

Než si uvedieme prvý príklad kruhovej vety, to je totiž druhý názov nekonečnej, cyklickej vety, o ktoré v tejto minimonografii ide, je treba si uvedomiť, že interpunkcia vo vetách tohto typu nemá svoje miesto. Z tohto dôvodu nazývame cyklické vety aj hladké, alebo bezštruktúrne.
Predpokladám, že sa mi do tohto momentu podarilo maximálne vystupňovať vašu zvedavosť a strašne radi by ste si svoju prvú kruhovú vetu už konečne prečítali, no v tom je práve problém, že takéto amorfné syntaktické štruktúry si nemožno prečítať, dajú sa iba čítať, nakoľko sú z princípu absolútne „nedokonavé“ a to i v prípade, že by obsahovali dokonavé sloveso, čo vôbec nie je len teoretická možnosť. Nekonečná veta, ktorej príklad si za chvíľu uvedieme totiž takéto sloveso obsahuje.

Než si na tento konkrétny prípad takpovediac siahneme, poukážeme na ďalšiu dôležitú vlastnosť tohto gramatického druhu, totiž že ide o druh nesmierne vzácny. Ja osobne ako jeho objaviteľ zatiaľ poznám iba jeden exemplár, no som presvedčený, že ich musí existovať viac, čo však zatiaľ necháme bez dôkazu. Nepredbiehajme však.

Mnohí z vás iste vedia, že kruh je/bol symbol nekonečna a z tohto dôvodu nekonečné vety nezapisujeme lineárne v riadku, ale po kružnici, čo je trocha nepohodlné pri rukopisnom zázname, no kto už v našom dnešnom digitálnom svete niečo zapisuje vlastnoručne okrem podpisu. A v grafickom editore nie je problém umiestniť text na krivku. Toto je síce len formálna stránka, avšak zapisovať cyklické vety lineárne nie je veľmi ilustratívne. Ako sa vraví, lepší jeden príklad, ako desať strán teórie; naproti tomu jediný obrázok dokáže zastúpiť mnoho strán vysvetľujúceho textu.

Na tomto mieste už musím predviesť konkrétny príklad v súlade s vyššie uvedeným, nakoľko tí z vás, ktorí sa dočítali až sem, si to nepochybne zaslúžia. Presuňte prosím miší kurzor do stredu voľnej plochy nižšie a uvidíte nádherný exemplár nekonečnej vety:

Cvičenie: Skúste porozmýšľať a vymyslieť svoju vlastnú originálnu cyklickú vetu. Najkrajšie tri uverejníme pod týmto blogom, ktorý našťastie nie je nekonečný.

NM

P.S.: Mincovňa Kremnica vraj pripravuje razenie striebornej mince s cyklickou vetou po obvode. Pôjde o mincu s nominálnou hodnotou 100 eur a názvom: "Rozlúčka s Eur(oval)om". Tak dovidenia a nezabudnite, že cyklické vety sú vlastne skrotené nekonečno.

* * *

Cyklická veta, ktorú poslala Dada: