prekladatelia.info


SLOBODNÝ A BEZPLATNÝ ZOZNAM PREKLADATEĽOV - FYZICKÝCH OSÔB

/LIST OF TRANSLATORS - Natural persons in Slovakia/


Jazyk / Language:     Kraj / Region:
Registrácia prekladateľa / Translator registration

»

Zoznam úradných (súdnych) ako aj odborných prekladateľov na tomto portáli je jediným medzičlánkom medzi prekladateľmi a ich klientmi. Vyberte si prosím vyššie prekladateľa podľa jazyka a lokality (ak je pre vás dôležitá). Poradie prekladateľov sa mení, aby žiaden z nich nebol znevýhodnený; pre váš výber teda poradie nie je rozhodujúce. Dúfame, že budete s prekladom spokojný a opäť sa na stránku vrátite. Nezabudnite, že za každou právnickou osobou sú nakoniec vždy osoby fyzické.

PREKLADY NA BETÓN * VERY CONCRETE TRANSLATIONS


" Translation is like a bridge to a foreign country; it can never fully supersede the original, but can at least be made of concrete to ensure safe way home, thereby becoming similar to the lintel in the picture above representing a mathematical function. No translation can ever be good enough unless this function is invertible.

" Перевод - это мост меж двух берегов. По нему всегда можно вернуться домой. Но для этого он должен быть прочным, будто бетонным. Вот и изображенный выше бетонный мост, словно математическая функция - представляет собой символ инверсии - взаимной обратности. Ведь как мост, так и перевод, не может быть достаточно хорошим, если по нему невозможно вернуться обратно.na webe na tomto portáli